Flexitree

Algemeen Installatie webserver Installatie lokaal Instellingen aanpassen FlexiTree starten
Diversen Gedcomvergelijking Versielog    
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Algemeen

FlexiTree is een programma om genealogische overzichten op een website weer te geven. Hier vindt U een voorbeeld.

De oorspronkelijke versie is onderdeel van de Bonusrapporten van Aldfaer. Dit genereert automatisch alle benodigde bestanden die vervolgens op een website geplaatst kunnen worden.

Bij grote stamboombestanden en bij het maken van sommige overzichten blijkt dat het erg lang kan duren voordat het resultaat op het scherm verschijnt. Ook zijn niet alle pagina's in alle gangbare browsers beschikbaar. De versie die op deze pagina's staat beschreven ondervangt dit. Dit vereist wel dat de website waarop FlexiTree draait PHP en MySQL ondersteunt.

Deze versie is geen onderdeel van Aldfaer, maar algemener toepasbaar; het gebruikt als invoer slechts een gedcombestand.

Klik op de velden hierboven om de installatieinstructies en verdere aanwijzingen te lezen.

Installatie webserver

De installatie op een webserver bestaat vervolgens uit de volgende stappen.

 1. Maak een database aan op de webserver. FlexiTree vereist een MySQL database om de gegevens in op te slaan. Het aanmaken van een database op een webserver gebeurt niet door FlexiTree. Raadpleeg de instructies van uw provider om te zien hoe u een database op uw webserver aan moet (laten) maken.

 2. Download en unzip FlexiTree. Download hier de meest recente versie van FlexiTree. Unzip het bestand in een map op uw PC. In dit voorbeeld is als mapnaam flexitree gekozen.

 3. Pas de inloggegevens aan (eenmalig). In de hoofdmap waarin u FlexiTree lokaal hebt uitgepakt staat een bestand config.php. Maak een kopie van dit bestand in dezelfde map en noem dit gekopieerde bestand myconfig.php. Open het vervolgens met een tekst-editor.

  U ziet hierin de volgende regels staan:

  $hostname = 'localhost'; // Host
  $username = 'root'; // Gebruikersnaam
  $password = ''; // Wachtwoord
  $dbase_name = 'flexitree'; // Databasenaam

  Vervang de tekst achter de = tekens en vul daar de Hostnaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Databasenaam in die u van uw provider hebt gekregen. Let op dat u deze namen net als hierboven tussen de ' tekens zet. Sla het gewijzigde bestand op met behoud van de naam myconfig.php.
  Bij een eventuele update van FlexiTree wordt dit bestand myconfig.php niet overschreven.

 4. Kopieer een of meer gedcom-bestanden naar de submap gedcomfiles (voor elk nieuw en/of gewijzigd gedcom-bestand). In de map flexitree/administrator bevindt zich een submap gedcomfiles. Kopieer een gedcom-bestand naar deze map zodat dit ingelezen kan worden.

 5. Breng de bestanden met FTP over naar de webserver. Breng alle bestanden in de hoofdmap en submappen over naar de webserver. Gebruik hiervoor een FTP-programma, b.v. FileZilla.

 6. Maak globale tabellen (eenmalig). FlexiTree kan voor meer stambomen tegelijkertijd gebruikt worden. De meeste instellingen gelden globaal voor al deze stamboombestanden. Deze instellingen worden in globale tabellen vastgelegd. Open in uw browser de pagina <www.uw webdomeinnaam>/flexitree/administrator en klik bovenaan op het veld Maak globale tabellen. Dan verschijnt het volgende invulformulier:
   

  Vul hierin de Servernaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Databasenaam in die u van uw provider hebt gekregen. Klik vervolgens op Maak globale tabellen en de globale tabellen worden aangemaakt.

  De standaardinstellingen kunnen later desgewenst gewijzigd worden.

 7. Stamboom inlezen (voor elk nieuw en/of gewijzigd gedcom-bestand). Open in uw browser de pagina <www.uw webdomeinnaam>/flexitree/administrator en klik bovenaan op het veld Stamboom inlezen. U krijgt nu het volgende invulformulier te zien.
   

  Vul hierin de Servernaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Databasenaam in die u van uw provider hebt gekregen. Kies het gedcombestand dat u wilt gebruiken; de lijst vermeldt de gedcombestanden die in de map gedcomfiles staan. Vul in het veld Naam stamboombestand de naam in die u binnen FlexiTree voor deze stamboom wilt gebruiken; gebruik alleen letters en cijfers.

  Klik vervolgens op Stamboom inlezen en het gedcombestand wordt ingelezen in de database. De voortgang wordt getoond. Zodra het gedcombestand is ingelezen wordt dit vermeld, zie de figuur hieronder. U kunt dan klikken op Klik hier om FlexiTree te starten.

   

  Het kan zijn dat er hier en daar nog iets ontbreekt in de uitvoer. Dat geldt met name voor foto's. Hiervoor moeten nog een paar instellingen worden ingevuld, zie hiervoor het blokje Instellingen aanpassen hierboven.

  Als u meer stamboombestanden heeft dient u per stamboom deze stap te herhalen, daarbij telkens een andere Naam stamboombestand te kiezen en dan steeds het bijbehorende gedcombestand te selecteren.

 8. Grote gedcombestanden. In geval van grote gedcombestanden kan het zijn dat de tijdsduur van inlezen groter is dan een door het programma ingestelde waarde. In dat geval wordt het inlezen in stappen gedaan. Na elke stap verschijnt een mededeling dat de maximale looptijd verstreken is. Door vervolgens op Continue te klikken wordt het proces voortgezet.

 9. Familienieuws. U hebt de mogelijkheid eigen nieuws over de familie te plaatsen. Dit doet u door een bestand met de naam myfamilynews.php aan te maken in de submap bin van flexitree. Als voorbeeld kunt u het bestand familynews.php in de map bin gebruiken. Maak hiervan eerst een kopie en noem dit bestand myfamilynews.php. Open dat bestand vervolgens met een tekst-editor en ga naar de regels waar staat dat u eigen nieuws kunt plaatsen. De enige zeer belangrijke voorwaarde is dat er een php / xhtml structuurgebruikt dient te worden. Dit betekent dat elke HTML tag afgesloten dient te worden. Wanneer dat laatste niet gebeurt dan is dit bestand niet bruikbaar om eigen nieuws weer te geven.
  Het bestand myfamilynews.php wordt bij een eventuele update van FlexiTree niet overschreven.

 10. Eigen co÷rdinaten. FlexiTree gebruikt een standaardtabel om plaatsco÷rdinaten weer te geven. U hebt de mogelijkheid nieuwe plaatsen toe te voegen of bestaande co÷rdinaten te wijzigen. Dit doet u door een bestand mycoordinates.csv aan te maken in de submap administrator van FlexiTree. Per regel geeft u daar de plaatsnaam, de latitude (breedtegraad) en de longitude (lengtegraad), gescheiden door een ;
  Kies daarna Plaatsen -> Verbinding maken met database -> Werk de tabel bij om de eigen co÷rdinaten in te lezen.

Installatie lokaal op de PC

U kunt FlexiTree ook lokaal op uw PC draaien. Dit kan b.v. voor testdoeleinden gewenst zijn. De installatie bestaat uit de volgende stappen.

 1. Installatie lokale PHP / MySQL-server (eenmalig). FlexiTree vereist een server die PHP/MySQL ondersteunt. U dient Uw PC hiervoor eerst eenmalig geschikt te maken. Dit kan b.v. door xampp te installeren. Zie ook deze tutorial.

 2. Download en unzip FlexiTree. Download hier de meest recente versie van FlexiTree als u dat nog niet gedaan hebt. Unzip het bestand in (een submap van) de map htdocs in de xampp-folder. In dit voorbeeld is als submap flexitree gekozen.

 3. Start xampp Control Panel, Apache en Mysql. Start xampp-control.exe in de xampp-map en klik op Start achter Apache en Mysql. Deze stap moet steeds worden uitgevoerd als u FlexiTree lokaal op de PC wilt bekijken.

 4. Maak een database aan (eenmalig). Open in uw browser de pagina http://localhost/flexitree/administrator en klik op het veld Maak database. U krijgt nu het volgende invulformulier te zien.
   

  Wijzig hierin desgewenst de databasenaam (is standaard flexitree) en vul zo nodig het wachtwoord in. Klik vervolgens op Maak database en de database wordt aangemaakt.

 5. Pas de inloggegevens aan (eenmalig). In de hoofdmap waarin u FlexiTree lokaal hebt uitgepakt staat een bestand config.php. Maak een kopie van dit bestand in dezelfde map en noem dit gekopieerde bestand myconfig.php. Open het vervolgens met een tekst-editor.

  U ziet hierin de volgende regels staan:

  $hostname = 'localhost'; // Host
  $username = 'root'; // Gebruikersnaam
  $password = ''; // Wachtwoord
  $dbase_name = 'flexitree'; // Databasenaam

  Vervang zo nodig de tekst achter de = tekens als uw Hostnaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord en / of Databasenaam voor lokaal gebruik anders is dan hier vermeld en sla het gewijzigde bestand op met behoud van de naam myconfig.php. De Hostnaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord en Databasenaam verschillen dus bij lokaal gebruik en bij gebruik op een webserver. Uw bestand myconfig.php voor het lokale gebruik is dus anders dan het bestand myconfig.php dat bij gebruik op een webserver daar komt te staan.
  Bij een eventuele update van FlexiTree wordt dit bestand myconfig.php niet overschreven.

 6. Maak globale tabellen (eenmalig). FlexiTree kan voor meer stambomen tegelijkertijd gebruikt worden. De meeste instellingen gelden globaal voor al deze stamboombestanden. Deze instellingen worden in globale tabellen vastgelegd. Open in uw browser de pagina http://localhost/flexitree/administrator en klik bovenaan op het veld Maak globale tabellen. Dan verschijnt het volgende invulformulier:
   

  Vul hierin de eerder gekozen databasenaam in (is standaard flexitree) en vul zo nodig het wachtwoord in. Klik vervolgens op Maak globale tabellen en de globale tabellen worden aangemaakt.

  De standaardinstellingen kunnen later desgewenst gewijzigd worden.

 7. Kopieer een of meer gedcom-bestanden naar de submap gedcomfiles (voor elk nieuw en/of gewijzigd gedcom-bestand). In de map flexitree/administrator bevindt zich een submap gedcomfiles. Kopieer een gedcom-bestand naar deze map zodat dit ingelezen kan worden.

 8. Stamboom inlezen (voor elk nieuw en/of gewijzigd gedcom-bestand). Open in uw browser de pagina http://localhost/flexitree/administrator en klik bovenaan op het veld Stamboom inlezen. U krijgt nu het volgende invulformulier te zien.
   

  Vul hierin de eerder gekozen databasenaam (is standaard flexitree) en vul zo nodig het wachtwoord in. Kies het gedcombestand dat u wilt gebruiken; de lijst vermeldt de gedcombestanden die in de map gedcomfiles staan. Vul in het veld Naam stamboombestand de naam in die u binnen FlexiTree voor deze stamboom wilt gebruiken; gebruik alleen letters en cijfers.

  Klik vervolgens op Stamboom inlezen en het gedcombestand wordt ingelezen in de database. De voortgang wordt getoond. Zodra het gedcombestand is ingelezen wordt dit vermeld, zie de figuur hieronder. U kunt dan klikken op Klik hier om FlexiTree te starten.

   

  Het kan zijn dat er hier en daar nog iets ontbreekt in de uitvoer. Dat geldt met name voor foto's. Hiervoor moeten nog een paar instellingen worden ingevuld, zie hiervoor het blokje Instellingen aanpassen hierboven.

  Als u meer stamboombestanden heeft dient u per stamboom deze stap te herhalen, daarbij telkens een andere Naam stamboombestand te kiezen en dan steeds het bijbehorende gedcombestand te selecteren.

 9. Grote gedcombestanden. In geval van grote gedcombestanden kan het zijn dat de tijdsduur van inlezen groter is dan een door het programma ingestelde waarde. In dat geval wordt het inlezen in stappen gedaan. Na elke stap verschijnt een mededeling dat de maximale looptijd verstreken is. Door vervolgens op Continue te klikken wordt het proces voortgezet.

 10. Familienieuws. U hebt de mogelijkheid eigen nieuws over de familie te plaatsen. Dit doet u door een bestand met de naam myfamilynews.php aan te maken in de submap bin van flexitree. Als voorbeeld kunt u het bestand familynews.php in de map bin gebruiken. Maak hiervan eerst een kopie en noem dit bestand myfamilynews.php. Open dat bestand vervolgens met een tekst-editor en ga naar de regels waar staat dat u eigen nieuws kunt plaatsen. De enige zeer belangrijke voorwaarde is dat er een php / xhtml structuurgebruikt dient te worden. Dit betekent dat elke HTML tag afgesloten dient te worden. Wanneer dat laatste niet gebeurt dan is dit bestand niet bruikbaar om eigen nieuws weer te geven.
  Het bestand myfamilynews.php wordt bij een eventuele update van FlexiTree niet overschreven.

 11. Eigen co÷rdinaten. FlexiTree gebruikt een standaardtabel om plaatsco÷rdinaten weer te geven. U hebt de mogelijkheid nieuwe plaatsen toe te voegen of bestaande co÷rdinaten te wijzigen. Dit doet u door een bestand mycoordinates.csv aan te maken in de submap administrator van FlexiTree. Per regel geeft u daar de plaatsnaam, de latitude (breedtegraad) en de longitude (lengtegraad), gescheiden door een ;
  Kies daarna Plaatsen -> Verbinding maken met database -> Werk de tabel bij om de eigen co÷rdinaten in te lezen.

Instellingen aanpassen

Via de tabbladen Globale instellingen, Opmaak en Instellingen stambomen, allen te bereiken via http://localhost/flexitree/administrator of http://www.<uw domeinnaam>/flexitree/administrator, kunnen de instellingen worden aangepast. Steeds moet eerst verbinding worden gemaakt met de database via het gepresenteerde invulformulier.

Het verdient in elk geval aanbeveling de eerste keer op het tabblad Globale instellingen de velden Naam en e-mail beheerder in te vullen en op het tabblad Instellingen stamboom de fotomap en de Familienaam van de stamboom in te vullen.

De meeste instellingen spreken voor zich. Een paar verdienen speciale aandacht.

Globale instellingen:
Privacy filter. FlexiTree heeft een privacy filter dat het mogelijk maakt personen uit te sluiten van (volledige) publicatie. De volgende criteria worden gehanteerd:
Als van een persoon in het gedcombestand expliciet is aangegeven dat deze gepubliceerd mag worden (gedcom-tag _PUBLISH), valt deze persoon nooit onder het privacyfilter, dus ook niet als het privacy filter is aangevinkt in de globale instellingen.
Als van een persoon in het gedcombestand expliciet is aangegeven dat deze niet gepubliceerd mag worden (gedcom-tag _OBJECTION), valt deze persoon altijd onder het privacyfilter, dus ook als het privacy filter niet is aangevinkt in de globale instellingen.
Voor elke andere persoon geldt dat deze onder het privacyfilter valt als het privacy filter actief is gemaakt in de globale instellingen en de persoon nog in leven is.
Personen die onder het privacyfilter vallen worden niet vermeld in de overzichtstabellen. Op de persoonskaarten en in de voor- en nageslachtsweergave worden zij vermeld onder de naam PrivÚ.

Standaard worden geen adressen getoond.

De bezoeker van een website kan zelf ook een aantal instellingen kiezen. Welke dat zijn is aan de beheerder om te bepalen. De keuzes staan vermeld rechts onder in de Globale instellingen.

Opmaak. Via dit tabblad kan de opmaak ("css") van de pagina's ingesteld worden. Kleuren kunnen gewijzigd worden met behulp van een kleurenkiesvenster. Klik daartoe op het pijltje naast een gekleurd blokje. Let er op het kleurenvenster te sluiten voordat u een andere kleurinstelling gaat veranderen.

Fotomap en map voor overig materiaal. In Instellingen stamboom kunnen per stamboombestand twee mappen worden toegekend waarin de materiaalbestanden zich bevinden. De Fotomap is bedoeld voor foto's van personen; de overzichten Diavoorstelling, Fotogalerij en Fotomemory en de grafische verwantschapsweergave gebruiken uitsluitend de bestanden uit deze map. De map voor overig materiaal is bedoeld voor afbeeldingen van aktes, bidprentjes etc. De Kwartierstaat en Parenteel in tekstvorm, het Overzicht van alle foto's en de Persoonskaart gebruiken de bestanden uit beide mappen.
Als map kunt u een url of een absoluut of relatief pad opgeven. Een url begint met http://. Een url kan bij foto-overzichten leiden tot een lange responstijd, vooral als er veel foto's zijn. Een relatief pad verdient daarom de voorkeur.

FlexiTree starten

Om FlexiTree te starten moet u in uw browser invullen index.php?treename=xxxx, voorafgegaan door de lokatie van Flexitree. Hierin is xxxx de naam die u in het Administrator menu als naam van het stamboombestand in het invulformulier hebt opgegeven. In het voorbeeld in de hier getoonde plaatjes is dat example.

Gebruikt u FlexiTree lokaal op de PC dan is de standaard lokatie http://localhost/flexitree/. Op de webserver is dit http://www.<uw webdomeinnaam>/flexitree/.

Lokaal start u FlexiTree dus via het adres:

   http://localhost/flexitree/index.php?treename=xxxx

Op de webserver is dit:

   http://www.<uw webdomeinnaam>/flexitree/index.php?treename=xxxx

Diversen

Als u eerder FlexiTree versie 1.1 heeft gebruikt en nu een update heeft uitgevoerd dient u de inloggegevens opnieuw aan te passen, zie de aanwijzingen in de tabbladen Installatie webserver en installatie lokaal. Als u deze aanwijzingen opvolgt is vanaf versie 1.2 na een update geen aanpasing meer nodig. Het zelfde geldt voor het familienieuws.

Als het gedcombestand is ingelezen (via Stamboom inlezen), wordt dit daarna niet meer gebruikt. Het kan daarom raadzaam zijn dit van de server te verwijderen om te voorkomen dat anderen dit bestand kunnen inzien of downloaden.

FlexiTree is oorspronkelijk ontworpen door Adrie den Blanken en daarna mede door Paul Kallenberg en Han Kortekaas verder ontwikkeld en onderdeel gemaakt van de Aldfaer Bonusrapporten. Die versie is gebaseerd op XML/XSL.

De hier beschreven versie is gebaseerd op PHP en MySQL en is gemaakt door Paul Kallenberg.

Vragen en opmerkingen: mail naar Paul Kallenberg

Gedcomvergelijking

Flexitree kent de mogelijkheid om gedcombestanden met elkaar te vergelijken en zo te zoeken naar mogelijk gelijke personen in beide bestanden. Allereerst moeten de gedcoms van beide bestanden in Flexitree ingelezen worden zodat deze staan ingevoerd in de database. Zie hiervoor de onderdelen Installatie bovenaan in deze toelichting. De werkwijze is daarna als volgt.

Open in de browser <server>/<flexitree-map>/matching/matching.php. Dan wordt een scherm getoond waarin de matching kan worden ingesteld. Veel instellingen hebben tot doel de rekentijd beperkt te houden, zeker voor bestanden van meer dan 10,000 personen kan het anders te lang gaan duren.

Eerst wordt gevraagd om de beide bestanden, met als mogelijkheden de bestanden die in de Flexitree-database staan. Als beide bestanden gelijk worden gekozen worden matches binnen dit bestand gezocht, als beide bestanden verschillend zijn worden matches tussen personen in het ene en personen in het andere bestand gezocht.

Het programma berekent de match tussen twee personen als een percentage. Hoe hoog dit percentage minimaal moet zijn om in de resultaatlijst getoond te worden kan in de instellingen worden ingevuld. Dat heet de minimale betrouwbaarheid. Ook kan worden ingevuld hoe hoog dit percentage maximaal mag zijn. Dat heet de maximale betrouwbaarheid. Die laatste zal meestal op 100% staan, maar voor het geval complete matches niet getoond dienen te worden kan hier ook een lagere waarde worden gekozen.

Bij het vergelijken worden diverse gegevens bekeken, zie hieronder voor meer detail. Als het gegeven (b.v. de voornamen) bij beide personen niet is ingevuld telt dit gegeven niet mee in de uiteindelijke match. Als het gegeven bij beide personen wel is ingevuld, dan wordt gekeken of het gelijk is; zo ja, dan wordt dit gegeven als 100% match gezien, zo nee, dan wordt het als 0% match gezien. Als het gegeven bij een van beide personen is ingevuld wordt het als een gedeeltelijke match gezien, het zou immers om hetzelfde gegeven kunnen gaan. Het percentage dat dan voor dit gegeven wordt gehanteerd dient ingevuld te worden bij betrouwbaarheidspercentage leeg veld. Een hogere waarde zal tot meer matches in de resultatenlijst leiden.

Om de rekentijd te beperken kunnen deelbestanden met elkaar vergeleken worden. Dat gaat aan de hand van (de eerste letter van) de achternaam. Er kan in beide bestanden gekozen worden voor Alle of voor alleen de personen van wie de achternaam met een bepaalde letter begint. Ook kan er voor gekozen worden om alleen personen te vergelijken die precies dezelfde achternaam hebben. Hierbij worden eventuele matches tussen iemand die Jansen en iemand die Jansens heet gemist, maar het beperkt wel de rekentijd.

Bij de berekening van het matching-percentage tussen twee personen wordt in elk geval gekeken naar de persoonlijke gegevens voornaam, achternaam, geboorte/doop-, overlijdens/begrafenisdatum en ľplaats. Daarnaast kunnen ook de gekoppelde personen (ouders, partners en kinderen) in de match betrokken worden. Dit laatste gebeurt alleen als het betreffende item wordt aangevinkt en als de match tussen de twee personen op basis van alleen de persoonlijke gegevens minimaal gelijk is aan het op te geven minimale betrouwbaarheidspercentage. Ook dit is weer bedoeld om de rekentijd te kunnen beperken.

Klik op Start matching als alle instellingen goed zijn ingevuld; na kortere of langere tijd komt er een tabel met per regel een gevonden match. Een regel toont het id-nummer, de naam en de geboorte/doop- en overlijdens/begrafenisdatum van de persoon in het eerste bestand, idem voor de persoon in het tweede bestand, en de matching score. Door te klikken op een persoonsnaam wordt de persoonskaart van die persoon in het betreffende bestand in een nieuw venster geopend. Hiermee kunnen de beide personen (in twee vensters) meer in detail vergeleken worden.

Wat betreft de berekening van de matching score: elk gegeven dat meetelt (dat vereist dat het in minstens een van beide bestanden is ingevuld) krijgt een score (0% bij verschil, 100% als ze gelijk zijn, het lege-veld-percentage als een van beide leeg is en de ander is ingevuld). De score van de koppelingen (ouders, partners, kinderen) worden elk berekend als de matching-score van de gekoppelde persoon in het ene en de gekoppelde persoon in het andere bestand. Dus b.v. de vader-score is de matching-score van de vader in het ene en de vader in het andere bestand. Als er meer dan een combinatie te maken is, b.v. de eerste persoon heeft 3 kinderen en de tweede persoon heeft 2 kinderen, dan wordt de hoogste score van de 6 te maken kind1 ľ kind2 combinaties genomen. Uiteindelijk wordt het gemiddelde genomen van alle scores-per-gegeven. Dit is de matching score van de twee personen.

Versielog

VersieDatumWijzigingen
1.1425-06-2021Nieuwe versie wordt weer automatisch herkend bij openen administrator-pagina
1.1323-06-2021Kalender: fout opgelost als maand geen verjaardagen bevat
  Overzicht voornamen toegevoegd
  Getuige bij doop wordt herkend
  Persoonskaart: Meervoudige feiten worden gegroepeerd zonder scheidingslijn
  Persoonskaart: Periode bij feiten wordt weergegeven als begin- en einddatum gelijk zijn
  Persoonskaart: Volgorde van bronnen volgens tijdlijn
  Persoonskaart: Leeftijd ouders en partners toegevoegd
  Persoonskaart: Geboorte- en sterftejaar kinderen toegevoegd
  Voorpagina: Vertalingen Noors en Fries verbeterd
1.1213-02-2020Aanpassing vertaling Generated in
  Laatste regel op voorpagina in twee regels gesplitst
  Nieuw regel in notities in tabel wordt weergegeven
  Wijzigingen t.b.v. PHP-7.3
  PEDI birth wordt ingelezen als biologisch
1.1102-09-2019Foutmelding betreffende niet-numerieke waarden opgelost
  Wijzigingen t.b.v. PHP-7.3
  Bronnen bij feiten worden weergegeven
  Feitweergave verbeterd
  Voettekst persoonskaart gewijzigd als familienaam of beheerdersnaam leeg is
  Voorbeeld fotopad in beheerdergedeelte gewijzigd
  Invulvelden in beheerdersgedeelte links uitgelijnd
1.1002-04-2019Wijzigingen t.b.v. PHP-7.3
1.914-03-2019Wijzigingen t.b.v. PHP-7.3
1.828-01-2019Betere afhandeling niet volledig ingevulde datums
  Plaatsnamen kunnen tot 50 tekens lang zijn
  Bron aangifte geboorte en overlijden toegevoegd
  Google-maps-landkaarten niet meer zichtbaar (is betaalde dienst geworden)
1.702-02-2017Regels met CONT in gedcom worden beter ingelezen
  Tabel met personen werd niet goed ingelezen in Wampserver, opgelost
  Google maps API-key toegevoegd
  Datumformaat dd-mm-jjjj
1.620-06-2016Gedcom vergelijking toegevoegd
  Markers op google maps werden niet meer getoond; opgelost
  Getuigen bij gebeurtenissen werden op 1 regel getoond in persoonskaart
1.503-04-2016Fouten opgelost als niet alle instellingen door de gebruiker gekozen kunnen worden
  Diakritische tekens in beheergedeelte werden niet altijd goed weergegeven
  Test op nieuwe versie in beheergedeelte verbeterd
  Materiaalmap kan in twee gedeelten gesplitst worden (persoonsfoto's enerzijds en akten, bidprentjes anderzijds; beheer, Instellingen stamboom)
  Personen in het privacy filter worden niet meer meegerekend in de telling op de welkomstpagina
  Na inlezen gedcombestand wordt de verdeling van het aantal personen getoond (Niet publiceren, in privacy filter, getoond, totaal)
1.404-02-2016Weekdagen worden nu ook getoond voor data in de periode 1584 - 1900
  Fout vanwege komma in fotonaam opgelost
  Fout in Vorige en Volgende foto op persoonskaart opgelost
  Fout in inlezen UTF-8 gedcom met BOM opgelost
1.322-12-2014Vertaling Spaans, Italiaans en Portugees toegevoegd
Om te activeren; ga naar flexitree/administrator, klik op Globale instellingen,
Maak verbinding met database, vink de gewenste talen aan
en klik op Bewaar globale instellingen
  Toegevoegd: dynamisch voor- en nageslacht
  Eigen plaatscoordinaten mogelijk via mycoordinates.csv
  Voor betere leesbaarheid gebruiken tekstbestanden niet meer volle schermbreedte
  Diverse interne wijzigingen
1.220-11-2014Privacy filter: personen met niet publiceren worden nooit getoond
  Vertaling Noors en Fries afgerond
  Fotovenster kan alleen door fotobestanden geopend worden
  Foutmelding bij ontbreken foto's in foto-overzichten opgelost
  Infovensters plaatskaarten tonen tekst ook bij keuze witte letters
  Romeinse nummering proband I in plaats van I-a
  Genereren kalenderrapporten versneld
  Zoekfunctie uitgebreid met onder meer tweede persoon
  Statistieken in de vorm van tabellen
  Foutmelding als stamboomnaam niet is opgegeven of niet bestaat
  Voorgeslachttabel gebruikt altijd man / vrouwkleur, ook als persoon onbekend is
  Gebeurtenissenkalender gesplitst per maand
  Inloggegevens in bestand myconfig.php; zie "Pas de inloggegevens aan" in de installaties
  Eigen familienieuws in bestand myfamilynews.php; zie Familienieuws in de installaties
  Ingelezen stamboom kan verwijderd worden
  Tabel plaatscoordinaten kan bijgewerkt worden
  Herstelknop naar standaardwaarden in globale tabellen en opmaak toegevoegd
  Kleurenkiesvenster toegevoegd aan opmaak
  Inlezen globale tabellen versneld
1.107-11-2014Verbeterde splitsing van gedcom-naam in voorvoegsel en achternaam
  Ontbrekende kaders menubalk toegevoegd
  Aanpassing lettergrootte menubalk verbeterd
  Diverse vertalingen verbeterd
  Verbeterde layout persoonskaart
  Verwantschap: achternamen links uitgelijnd
  Tekst in informatievenster van landkaarten altijd zichtbaar
  Diverse interne veranderingen
1.002-11-2014Eerste versie