Welkom bij de kaartenbak


Aldfaer Privacy Filter is:                        Aldfaer instellingen die van invloed zijn op het sjabloon:
 • uitgeschakeld.
  Alle beschikbare informatie wordt afhankelijk van de Aldfaer instellingen getoond.
  N.b. personen met de vink Privacy 'Niet Publiceren' op het tabblad diversen worden gepubliceerd.
Grafische kwartierstaat
 • Er is van iedere persoon een kwartierstaat gemaakt.
 • Instellingen in Aldfaer die van invloed zijn op de kwartierstaat zijn:
  • Materiaal; eerste afbeelding
  • Beroep;
  • Naam van de dag;
  • Naam van de maand;
Extra/Instellingen/Rapporten
 • Code;
 • Lettertype; Verdana
 • Lettergrootte; 10
 • Zekerheid zichtbaar;
Extra/Instellingen/Gebruiker
 • Naam; geen gegevens
 • Straat; geen gegevens
 • Plaats; geen gegevens
 • Tel.nr; geen gegevens
 • Fax.nr; geen gegevens
 • Email adres; geen gegevens
 • HomePage; geen gegevens
Hoofdscherm Tab Diversen:
 • Privacy
  Niet publiceren
 • Toestemming tot publicatie verleend
Extra/Instellingen/Tekst:
 • Toon [* beveiligde *] tekst; X
 • Bronvermeldingen;
 • Getuigen;
 • Kinderen;
 • Materiaal;
 • Notitie bij geboorte;
 • Notitie bij overlijden;
 • Notitie persoon;
 • Notitie bij publiceren;
 • Notitie bij relatie;
 • Ovl afhandeling; X
 • Feit Adres;
 • Feit beroep;
 • Feit Functie;
 • Feit onderscheiding;
 • Feit opleiding;
 • Feit predikaat;
 • Feit religie;
 • Feit vermelding;
 • Overige feiten;
 • Naam van de dag;
 • Naam van de maand;
 • Formaat afbeelding;
  hoogte 10 em Breedte 10 em
Gegenereerd:
 • Met Aldfaer versie 4.2, op woensdag 20 augustus 2014 om 09:47.
Navigatie:Download via eigen browser:
 • Op de bovenste regel staat de beginletter van de familienamen in alfabetische volgorde; bij klik op een letter verschijnt een lijst met familienamen van die letter.
 • Bij klik op de gewenste familienaam worden alle personen met voornaam en geboorte datum getoond; bij klik op de voornaam wordt de kaart getoond.
 • In de kaart zelf; bij klik op een persoonsnaam zal de kaart van deze persoon verschijnen.
 • De kwartierstaat is via een klik op te bereiken.
  Door klik op wordt weer terug gegaan naar de persoonskaart.
  In de kwartierstaat zelf; bij klik op een persoonsnaam zal de kwartierstaat van deze persoon verschijnen.
 • Kan opgeslagen (gedownload) in een eigen map naar keuze door:
 • Bestand -> opslaan als. Geef op als bestandsnaam b.v. de naam van de betrokken persoon, een html bestand met naam 'gekozen naam.html' en een submap met naam 'gekozen naam_bestanden' wordt aangemaakt.
  In de nieuwe submap bevindt zich onder andere een html bestand 'familienaam_voornaam_internnummer.html'.
  Open het 'familienaam_voornaam_internnummer.html' bestand (= de kaart) en bewerk het in Frontpage of Word.
  Voer aanvullingen of verbeteringen door bij voorkeur in een andere tekstkleur.
 • Sla dit op door Bestand -> opslaan. Het gewijzigde bestand kan worden opgestuurd!
Afdrukken:
 • Kan afgedrukt worden om als invulformulier te gebruiken!
 • Klik op bestand en selecteer 'Afdrukken'.