Statistieken

Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.


Samenstelling van het voorgeslacht van Amalia, Alexia en Ariane van Oranje-Nassau
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief probanden) 16 19 0 35
Aantal nog levende personen 5 9 0 14


Samenstelling en breedte van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 0 3 0 3 2003 2007
Generatie 2 1 1 0 2 1967 1971
Generatie 3 2 2 0 4 1926 1944
Generatie 4 4 4 0 8 1899 1911
Generatie 5 6 6 0 12 1856 1883
Generatie 6 1 1 0 2 1817 1858
Generatie 7 1 1 0 2 1792 1795
Generatie 8 1 1 0 2 1772 1774

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen n generatie.


Mannen die minstens 75 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Koert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterveld   93 5 2  
2 Jorge Horacio Zorreguieta   leeft nog
3 Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg   76 1 0  


Vrouwen die minstens 75 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Cesina Stefanini   97 8 1  
2 Gabriele Marie Amalia Leontine Freiin von dem Bussche-Ippenburg ongeveer 96 0 0  
3 Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau   94 10 20  
4 Maxima Blanca Bonorino   90 11 0  
5 Armgard von Sierstorpff-Cramm ongeveer 88 0 0  
6 Elise Alexandrine von Vieregge ongeveer 85 0 0  
7 Wilhemina Helena Pauline van Oranje-Nassau   82 2 28  
8 Adelheid Emma Wilhelmina van Waldeck-Pyrmont   75 7 18  


Bereikte leeftijden (*)
Mannen Vrouwen
Bereikte leeftijd Aantal Percentage Aantal Percentage
Totaal 10 10
0 - 9 jaar 0 0
10 - 19 jaar 0 0
20 - 29 jaar 0 0
30 - 39 jaar 0 0
40 - 49 jaar 0 0
50 - 59 jaar 4 0
60 - 69 jaar 1 1
70 - 79 jaar 4 2
80 - 89 jaar 0 3
90 - 99 jaar 1 4
100 - 109 jaar 0 0
110 - 119 jaar 0 0

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.

Huwelijken die minstens 40 jaar stand gehouden hebben (*)
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Koert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterveld en Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau   67 2 13  
2 Willem Frederik van Oranje-Nassau en Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen ongeveer 46 0 0  
3 Wilhelm Karl Friederich August Louis von Amsberg en Elise Alexandrine von Vieregge ongeveer 40 0 0  

(*) Het betreft hier uitsluitend huwelijken tussen 2 kwartierdragers.


Huwelijken die minder dan 5 jaar duren of geduurd hebben (*)
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
Er zijn geen echtparen bekend die zo kort getrouwd zijn (geweest).

(*) Het betreft hier uitsluitend huwelijken tussen 2 kwartierdragers.


Personen die minstens 3 keer getrouwd zijn
Naam Huwelijken
Er is niemand die 3 keer of vaker getrouwd is.


Personen die vr hun 21e getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen   16 10 13
2 Gabriele Marie Amalia Leontine Freiin von dem Bussche-Ippenburg ongeveer 19 0 0
3 Willem Frederik van Oranje-Nassau   19 0 14
4 Wilhemina Helena Pauline van Oranje-Nassau   20 5 7
5 Adelheid Emma Wilhelmina van Waldeck-Pyrmont   20 5 15


Personen die op minstens 35-jarige leeftijd getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Willem Alexander Paul van Oranje-Nassau   61 10 26
2 Jorge Horacio Zorreguieta   42 3 30
3 Amadeo Zorreguieta ongeveer 42 0 0
4 Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg   39 6 4
5 Bernhard von Lippe-Biesterveld ongeveer 37 0 0


Huwelijken die als "moetjes" aangemerkt zouden kunnen worden (*)
Echtpaar Huwelijk (**) 1e Kind Geboren (***)
Er zijn geen huwelijken die als "moetje" aangemerkt zouden kunnen worden.

(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vr of binnen 7 maanden n het huwelijk geboren wordt. Het betreft hier uitsluitend huwelijken tussen 2 kwartierdragers.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.


Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Echtpaar Kinderen
Er zijn geen gezinnen bekend met 10 kinderen of meer.

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.


Personen die minstens 12 kinderen (*) gekregen hebben
Persoon Kinderen Relaties (**)
Er zijn geen personen bekend met 12 kinderen of meer.

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.

Mannen die vr hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Willem Frederik van Oranje-Nassau   20 2 19

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Vrouwen die vr hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen   18 0 18

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Mannen die na hun 44e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
1 Willem Alexander Paul van Oranje-Nassau   63 6 12


Vrouwen die na hun 44e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er zijn geen vrouwen die op latere leeftijd een kind hebben gekregen.


Meerlingen (*)
In het hier gebruikte bestand komen geen meerlingen voor.

(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen n maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij n (echt)paar!


Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen
Achternaam Aantal
Oranje-Nassau, van 10


Voornamen (*) van mannen die meer dan 4 keer voorkomen
Voornaam Aantal
Er zijn geen voornamen die meer dan 4 keer voorkomen.

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 4 keer voorkomen
Voornaam Aantal
Er zijn geen voornamen die meer dan 4 keer voorkomen.

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Geboorteplaatsen door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1751 tot en met 1775 (in totaal 2 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1776 tot en met 1800 (in totaal 2 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1801 tot en met 1825 (in totaal 1 persoon)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1851 tot en met 1875 (in totaal 3 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1876 tot en met 1900 (in totaal 3 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 2 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1926 tot en met 1950 (in totaal 4 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1951 tot en met 1975 (in totaal 2 personen)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode vanaf 2001 (in totaal 1 persoon)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.


Beroepen die meer dan 4 keer voorkomen
Beroep Aantal
Er zijn geen beroepen die meer dan 4 keer voorkomen.


Gegenereerd met Aldfaer, versie 4.2 op 07-02-2010 om 21:40.
Sjabloon: Statistieken voorgeslacht, versie 3.5.01.