Statistieken

Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.


Samenstelling van het nageslacht van Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) 16 22 0 38
→ waarvan naamdragers (*) 0 1 0 1
Aantal nog levende personen 16 21 0 37
→ waarvan naamdragers (*) 0 0 0 0

(*) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).

Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties
Samenstelling Breedte (*)
Mannen Vrouwen Onbekend Totaal Van Tot
Generatie 1 0 1 0 1 1909 1909
Generatie 2 0 4 0 4 1938 1947
Generatie 3 11 3 0 14 1967 1981
Generatie 4 5 14 0 19 1997 2009

(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen n generatie.

Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
Er zijn geen mannen bekend die deze leeftijd behaald hebben.


Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau   94 10 20  


Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*)
Geboorteperiode Geboren Overleden
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 1 0
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 4 0
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 11 0
Vanaf 01-01-1976 22 0

(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.

Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers)
Mannen Vrouwen
Bereikte leeftijd Aantal Percentage Aantal Percentage
Totaal 0 1
0 - 9 jaar 0 0
10 - 19 jaar 0 0
20 - 29 jaar 0 0
30 - 39 jaar 0 0
40 - 49 jaar 0 0
50 - 59 jaar 0 0
60 - 69 jaar 0 0
70 - 79 jaar 0 0
80 - 89 jaar 0 0
90 - 99 jaar 0 1
100 - 109 jaar 0 0
110 - 119 jaar 0 0

(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.

Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
1 Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau en Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Koert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterveld   67 2 13  


Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben
Nr. Echtpaar Aanduiding Jaar Maand Dag Opmerking
Er zijn geen echtparen bekend die zo kort getrouwd zijn (geweest).


Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn
Naam Huwelijken
Er is niemand die 3 keer of vaker getrouwd is.


Personen (alleen naamdragers) die vr hun 21e getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er is niemand op zo jonge leeftijd getrouwd.


Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er is niemand op latere leeftijd getrouwd.


Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden
Echtpaar Huwelijk (**) 1e Kind Geboren (***)
Er zijn geen huwelijken die als "moetje" aangemerkt zouden kunnen worden.

(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vr of binnen 7 maanden n het huwelijk geboren wordt.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.

Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Echtpaar Kinderen
Er zijn geen gezinnen bekend met 10 kinderen of meer.

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.

Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben
Persoon Kinderen Relaties (**)
Er zijn geen personen bekend met 10 kinderen of meer.

(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.

Mannen (alleen naamdragers) die vr hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er zijn geen mannen die zo jong een kind hebben gekregen.

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Vrouwen (alleen naamdragers) die vr hun 21e (*) een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er zijn geen vrouwen die zo jong een kind hebben gekregen.

(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.


Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er zijn geen mannen die op latere leeftijd een kind hebben gekregen.


Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen
Nr. Naam Aanduiding Jaar Maand Dag
Er zijn geen vrouwen die op latere leeftijd een kind hebben gekregen.


Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager)
In het hier gebruikte bestand komen geen meerlingen voor.

(*) Er is sprake van een meerling als kinderen binnen n maand van elkaar geboren worden.
(**) Het doet niet terzake of de paren getrouwd zijn of niet.
(***) Er kunnen meerdere meerlingen voorkomen bij n (echt)paar!

Achternamen die meer dan 5 keer voorkomen (bij naamdragers)
Achternaam Aantal
Er zijn geen achternamen die meer dan 5 keer voorkomen.


Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Er zijn geen voornamen die meer dan 2 keer voorkomen.

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Voornaam Aantal
Er zijn geen voornamen die meer dan 2 keer voorkomen.

(*) De combinatie van alle voornamen is bepalend, dus niet alleen de eerste voornaam.


Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen.
 
Periode van 1901 tot en met 1925 (in totaal 1 persoon)
Geboorteplaats Aantal
Er zijn geen geboorteplaatsen die meer dan 2 keer voorkomen.


Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers)
Beroep Aantal
Er zijn geen beroepen die meer dan 2 keer voorkomen.


Gegenereerd met Aldfaer, versie 4.2 op 07-02-2010 om 21:37.
Sjabloon: Statistieken nageslacht, versie 3.5.03.