Matrilineaire reeks van Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau

I. Maria del Carmen Carricart, tr. met Jorge Horacio Cerruti.
Uit dit huwelijk:

II. Maria del Carmen Cerruti, geb. Buenos-Aires 8 sept. 1944, tr. 27 mei 1970 met Jorge Horacio Zorreguieta, geb. Buenos-Aires 28 jan. 1928, zn. van Juan Antonia en Cesina Stefanini.
Uit dit huwelijk:

III. Maxima Zorreguieta, geb. Buenos-Aires 17 mei 1971, tr. Amsterdam 2 febr. 2002 met Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand van Oranje-Nassau, geb. Utrecht 27 april 1967, zn. van Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg en Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, volgt IV.
2. Alexia van Oranje-Nassau, geb. 26 juni 2005.
3. Ariane van Oranje-Nassau, geb. 10 april 2007.

IV. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 7 dec. 2003.

Index

Amsberg, Claus George Willem Otto Frederik Geert van (1926-2002)  III
Carricart, Maria del Carmen  I
Cerruti, Jorge Horacio  I
Cerruti, Maria del Carmen (1944-)  II
Oranje-Nassau, Alexia van (2005-)  III,2
Oranje-Nassau, Ariane van (2007-)  III,3
Oranje-Nassau, Beatrix Wilhelmina Armgard van (1938-)  III
Oranje-Nassau, Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van (2003-)  IV
Oranje-Nassau, Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand van (1967-)  III
Stefanini, Cesina (1901-1999)  II
Zorreguieta, Jorge Horacio (1928-)  II
Zorreguieta, Juan Antonia (1899-1959)  II
Zorreguieta, Maxima (1971-)  III


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 8 febr. 2010 14:09