Kwartierstaat in stamreeksen van Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau

1. VAN ORANJE-NASSAU

I. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 7 dec. 2003.

II. Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand van Oranje-Nassau, geb. Utrecht 27 april 1967, tr. Amsterdam 2 febr. 2002 Maxima ZORREGUIETA [6], geb. Buenos-Aires 17 mei 1971, dr. van Jorge Horacio en Maria del Carmen Cerruti.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, hiervoor I.
2. Alexia van Oranje-Nassau, geb. 26 juni 2005.
3. Ariane van Oranje-Nassau, geb. 10 april 2007.

III. Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg, geb. Hitzacker 6 sept. 1926, † Amsterdam 6 okt. 2002, tr. Amsterdam 10 maart 1966 Beatrix Wilhelmina Armgard VAN ORANJE-NASSAU [3], geb. Soestdijk 31 jan. 1938, dr. van Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Koert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterveld en Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau.
Uit dit huwelijk:
1. Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand, hiervoor II.
2. Friso van Oranje-Nassau, geb. 25 sept. 1968, tr. Mabel Wisse Smit, geb. 11 aug. 1968.
3. Constantijn van Oranje-Nassau, geb. 11 okt. 1969, tr. Laurentien Brinkhorst, geb. 25 mei 1966.

IV. Clause Felix Friederich Leopold Gabriel Archim Julius August von Amsberg, tr. Gosta Julie Adelheid Marion Marie VON DEM BUSSCHE-HADDENHAUSEN [2], dr. van Georg Freiherr en Gabriele Marie Amalia Leontine Freiin von dem Bussche-Ippenburg.

V. Wilhelm Karl Friederich August Louis von Amsberg, geb. 1856, † 1929, tr. 1889 Elise Alexandrine von Vieregge, geb. 1866, † 1951.

2. VON DEM BUSSCHE-HADDENHAUSEN

IV. Gosta Julie Adelheid Marion Marie von dem Bussche-Haddenhausen, tr. Clause Felix Friederich Leopold Gabriel Archim Julius August VON AMSBERG [1,IV], zn. van Wilhelm Karl Friederich August Louis en Elise Alexandrine von Vieregge.

V. Georg Freiherr von dem Bussche-Haddenhausen, geb. 1869, † 1923, tr. 1896 Gabriele Marie Amalia Leontine Freiin von dem Bussche-Ippenburg, geb. 1877, † 1973.

3. VAN ORANJE-NASSAU

III. Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau, geb. Soestdijk 31 jan. 1938, tr. Amsterdam 10 maart 1966 Claus George Willem Otto Frederik Geert VAN AMSBERG [1,III], geb. Hitzacker 6 sept. 1926, † Amsterdam 6 okt. 2002, zn. van Clause Felix Friederich Leopold Gabriel Archim Julius August von Amsberg en Gosta Julie Adelheid Marion Marie von dem Bussche-Haddenhausen.

IV. Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Koert Karel Godfried Pieter van Lippe-Biesterveld, geb. 29 juni 1911, † Utrecht 1 dec. 2004, tr. 7 jan. 1937 Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina VAN ORANJE-NASSAU [4], geb. Den Haag 30 april 1909, Koningin, † Soestdijk 20 maart 2004, begr. Delft 30 maart 2004, dr. van Heinrich Wladimir Albrecht Ernst van Mechlenburg-Schwerin en Wilhemina Helena Pauline van Oranje-Nassau.
Uit dit huwelijk:
1. Beatrix Wilhelmina Armgard, hiervoor III.
2. Irene van Oranje-Nassau, geb. 5 aug. 1939, tr. (echtsch. uitgespr. 1981) Hugo de Bourbon-Parma, geb. 9 april 1930.
3. Margriet van Oranje-Nassau, geb. 19 jan. 1943, tr. Pieter van Vollenhoven, geb. 30 april 1939.
4. Christina van Oranje-Nassau, geb. 18 febr. 1947, tr. (echtsch. uitgespr. 1996) Jorge Guillermo, geb. 1 aug. 1946.

V. Bernhard von Lippe-Biesterveld, geb. 1872, † 1934, tr. 1909 Armgard von Sierstorpff-Cramm, geb. 1883, † 1971.

4. VAN ORANJE-NASSAU

IV. Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 30 april 1909, Koningin, † Soestdijk 20 maart 2004, begr. Delft 30 maart 2004, tr. 7 jan. 1937 Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Koert Karel Godfried Pieter VAN LIPPE-BIESTERVELD [3,IV], geb. 29 juni 1911, † Utrecht 1 dec. 2004, zn. van Bernhard von Lippe-Biesterveld en Armgard von Sierstorpff-Cramm.

V. Heinrich Wladimir Albrecht Ernst van Mechlenburg-Schwerin, geb. Schwerin 19 april 1876, † Den Haag 3 juli 1934, tr. Den Haag 7 febr. 1901 Wilhemina Helena Pauline VAN ORANJE-NASSAU [5], geb. Den Haag 31 aug. 1880, † Apeldoorn 28 nov. 1962, dr. van Willem Alexander Paul en Adelheid Emma Wilhelmina van Waldeck-Pyrmont.

5. VAN ORANJE-NASSAU

V. Wilhemina Helena Pauline van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 31 aug. 1880, † Apeldoorn 28 nov. 1962, tr. Den Haag 7 febr. 1901 Heinrich Wladimir Albrecht Ernst VAN MECHLENBURG-SCHWERIN [4,V], geb. Schwerin 19 april 1876, † Den Haag 3 juli 1934.

VI. Willem Alexander Paul van Oranje-Nassau, geb. Brussel 19 febr. 1817, † Apeldoorn 23 nov. 1890, tr. 1e Sophie Wurttemberg, geb. Stuttgart 17 juni 1818, † Apeldoorn 3 juni 1877; tr. 2e Arolsen 17 jan. 1879 Adelheid Emma Wilhelmina van Waldeck-Pyrmont, geb. Arolsen 2 aug. 1858, † Den Haag 20 maart 1934.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem van Oranje-Nassau, geb. 1840, † 1879.
2. Alexander van Oranje-Nassau, geb. 1851, † 1884.
Uit het tweede huwelijk:
3. Wilhemina Helena Pauline, hiervoor V.

VII. Willem Frederik George van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 6 dec. 1792, † Tilburg 17 maart 1849, tr. Sint Petersburg 21 febr. 1816 Anna Paulowna Romanow, geb. Sint Petersburg 18 jan. 1795, † Den Haag 1 maart 1865.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Alexander Paul, hiervoor VI.
2. Alexander van Oranje-Nassau, geb. 1818, † 1848.
3. Hendrik van Oranje-Nassau, geb. 1820, † 1879, tr. 1e Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach, geb. 1830, † 1872; tr. 2e Maria van Pruisen, geb. 1855, † 1888.
4. Ernst Casimir van Oranje-Nassau, geb. 1822, † 1822.
5. Sophie van Oranje-Nassau, geb. 1824, † 1897, tr. Karl Alexander von Saxe-Weimar, geb. 1818, † 1901.

VIII. Willem Frederik van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 17 sept. 1772, † Berlijn 12 dec. 1843, tr. Berlijn 1 okt. 1791 Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen, geb. Potsdam 18 nov. 1774, † Den Haag 1837.

6. ZORREGUIETA

II. Maxima Zorreguieta, geb. Buenos-Aires 17 mei 1971, tr. Amsterdam 2 febr. 2002 Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand VAN ORANJE-NASSAU [1,II], geb. Utrecht 27 april 1967, zn. van Claus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg en Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau.

III. Jorge Horacio Zorreguieta, geb. Buenos-Aires 28 jan. 1928, tr. 27 mei 1970 Maria del Carmen CERRUTI [8], geb. Buenos-Aires 8 sept. 1944, dr. van Jorge Horacio en Maria del Carmen Carricart.

IV. Juan Antonia Zorreguieta, geb. Buenos-Aires 19 sept. 1899, † ald. 14 jan. 1959, tr. Cesina STEFANINI [7], geb. Buenos-Aires 4 aug. 1901, † ald. 5 april 1999, dr. van Oreste Stafanini en Tullia Borella.

V. Amadeo Zorreguieta, geb. Salta 1856, † Mendoza, tr. 1898 Maxima Blanca Bonorino, geb. Buenos-Aires 8 april 1874, † ald. 8 maart 1965.

7. STEFANINI

IV. Cesina Stefanini, geb. Buenos-Aires 4 aug. 1901, † ald. 5 april 1999, tr. Juan Antonia ZORREGUIETA [6,IV], geb. Buenos-Aires 19 sept. 1899, † ald. 14 jan. 1959, zn. van Amadeo en Maxima Blanca Bonorino.

V. Oreste Stafanini, tr. Tullia Borella.

8. CERRUTI

III. Maria del Carmen Cerruti, geb. Buenos-Aires 8 sept. 1944, tr. 27 mei 1970 Jorge Horacio ZORREGUIETA [6,III], geb. Buenos-Aires 28 jan. 1928, zn. van Juan Antonia en Cesina Stefanini.

IV. Jorge Horacio Cerruti, tr. Maria del Carmen Carricart.

Index

Bonorino  6
Borella  7
Bussche-Haddenhausen, von dem  1, 2
Bussche-Ippenburg, von dem  2
Carricart  8
Cerruti  6, 8
Oranje-Nassau, van  1, 2, 3, 6
Oranje-Nassau, van  1, 3, 4
Oranje-Nassau, van  3, 4, 5
Oranje-Nassau, van  4, 5
Pruisen, van  5
Romanow  5
Sierstorpff-Cramm, von  3
Stefanini  6, 7
Vieregge, von  1
Waldeck-Pyrmont, van  5
Zorreguieta  1, 6, 7, 8

SchemaGegenereerd met Aldfaer 4.2 op 8 febr. 2010 14:04