Geschiedenislijn Gehele bestand

StamboomgebeurtenisDatumGeschiedkundige gebeurtenis
Geboorte Willem van Oranje-Nassau 17-09-1772  
Geboorte Frederika van Pruisen 18-11-1774  
  04-07-1776 Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika
  1780 Keizer Jozef II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1780 Begin Vierde Engelse Zeeoorlog
  1781 Immanuel Kant publiceert Kritiek van de zuivere Rede
  1784 Einde Vierde Engelse Zeeoorlog
  1789 Brabantse omwenteling , stichting van de Etats belgiques rťunies
  14-07-1789 Bestorming van de Bastille
  11-01-1790 Confederatie der Verenigde Belgische Staten uitgeroepen, Hendrik van der Noot president
  11-1790 Keizer Leopold II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-12-1790 Geboorte Leopold I
  01-10-1791 Huwelijk Willem I en Wilhelmina van Pruisen
Huwelijk Willem van Oranje-Nassau en Frederika van Pruisen 01-10-1791  
  1792 Keizer Frans II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  06-11-1792 Slag bij Jemappes Oostenrijkse Nederlanden verslagen door Frankrijk
  06-12-1792 Geboorte Willem II
Geboorte Willem van Oranje-Nassau 06-12-1792  
  18-03-1793 Slag bij Neerwinden Oostenrijk herovert gezag over Zuidelijke Nederlanden op Frankrijk
  1794 Zuidelijke Nederlanden onderdeel van Eerste Franse Republiek
  26-06-1794 Slag bij Fleurus terugkeer van Fransen ten koste van Oostenrijk
  1795 Bataafse revolutie
Geboorte Anna Romanow 18-01-1795  
  19-01-1795 Bataafse Republiek uitgeroepen
  1804 Burgelijk wetboek (Code Napoleon) van kracht
  1804 Keizer Napoleon I vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1806 Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland
  09-04-1806 Overlijden Willem V
  1810 Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk
  1813 Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk
  1814 Koning Lodewijk XVIII vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1814 Keizer Napoleon II vorst van Zuidelijke Nederlanden
  1815 Congres van Wenen Zuidelijke Nederlanden aan Noordelijke Nederlanden toegevoegd
  1815 Koning Willem I der Nederlanden vorst van Zuidelijke Nederlanden
  16-03-1815 Willem I Koning der Nederlanden
  18-06-1815 Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen
  02-1816 Huwelijk Willem II en Anna Paulowna
Huwelijk Willem van Oranje-Nassau en Anna Romanow 21-02-1816  
  02-05-1816 Huwelijk Leopold I met Charlotte Augusta van Wales
  21-08-1816 Ijkwet - invoering metrieke stelsel
  1817 Stichting Rijksuniversiteiten van Gent, Luik en Leuven
  19-02-1817 Geboorte Willem III
Geboorte Willem van Oranje-Nassau 19-02-1817  
Geboorte Sophie Wurttemberg 17-06-1818  
Geboorte Karl von Saxe-Weimar 24-06-1818  
Geboorte Alexander van Oranje-Nassau 02-08-1818  
Geboorte Hendrik van Oranje-Nassau 13-06-1820  
Geboorte Ernst van Oranje-Nassau 21-05-1822  
Overlijden Ernst van Oranje-Nassau 22-10-1822  
  1824 Opening Noordhollands Kanaal
Geboorte Sophie van Oranje-Nassau 08-04-1824  
  1826 Opening Zuid-Willemsvaart
  25-08-1830 Begin Belgische opstand , inleiding tot onafhankelijkheid BelgiŽ
  04-10-1830 BelgiŽ roept onafhankelijkheid uit
  07-02-1831 Liberale grondwet afgekondigd
  21-07-1831 Leopold I koning van BelgiŽ
  09-08-1832 Huwelijk Leopold I met Louise van Orlťans
  08-11-1834 Sichting Katholieke universiteit van Mechelen
  20-11-1834 Sichting Vrije universiteit van Brussel
  09-04-1835 Geboorte Leopold II
  05-05-1835 Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen
Overlijden Frederika van Pruisen 1837  
Geboorte Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach 20-03-1838  
  19-04-1839 Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid BelgiŽ
  18-06-1839 Huwelijk Willem III en Sophie van WŁrttemberg
  20-09-1839 Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem
Geboorte Willem van Oranje-Nassau 04-09-1840  
  07-10-1840 Willem II Koning der Nederlanden
Huwelijk Sophie van Oranje-Nassau en Karl von Saxe-Weimar 08-10-1842  
Geboorte Maurits van Oranje-Nassau 15-09-1843  
  12-12-1843 Overlijden Willem I
Overlijden Willem van Oranje-Nassau 12-12-1843  
  1845 Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem
  1846 Oprichting Liberale Partij BelgiŽ
Overlijden Alexander van Oranje-Nassau 20-02-1848  
  03-11-1848 Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke
  1849 Willem III Koning der Nederlanden
  17-03-1849 Overlijden Willem II
Overlijden Willem van Oranje-Nassau 17-03-1849  
Overlijden Maurits van Oranje-Nassau 04-06-1850  
  1851 Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais
Geboorte Alexander van Oranje-Nassau 25-08-1851  
Huwelijk Hendrik van Oranje-Nassau en Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach 19-05-1853  
  22-08-1853 Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk
Geboorte Maria van Pruisen 14-09-1855  
Geboorte Amadeo Zorreguieta 1856  
Geboorte Wilhelm von Amsberg 15-01-1856  
Geboorte Emma van Waldeck-Pyrmont 02-08-1858  
  24-11-1859 Darwin 's Origin of Species uitgegeven
  1860 Multatuli publiceert Max Havelaar
  1863 Afkoop Scheldetol
  1865 James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme)
Overlijden Anna Romanow 01-03-1865  
  10-12-1865 Overlijden Leopold I
  17-12-1865 Leopold II koning van BelgiŽ
Geboorte Elise von Vieregge 1866  
  1869
  1869 Zťnobe Gramme vindt de dynamo uit
  1869 Oprichting Katholieke Partij BelgiŽ
Geboorte Georg von dem Bussche-Haddenhausen 1869  
  1871 Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit
Overlijden Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach 01-05-1872  
Geboorte Bernhard von Lippe-Biesterveld 26-08-1872  
  1873 Eerste taalwet
  1874 Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden
Geboorte Maxima Bonorino 08-04-1874  
  08-04-1875 Geboorte Albert I
Geboorte Heinrich van Mechlenburg-Schwerin 19-04-1876  
Geboorte Gabriele von dem Bussche-Ippenburg 1877  
Overlijden Sophie Wurttemberg 03-06-1877  
  1878 Tweede taalwet
  28-07-1878 Opening Gileppestuwdam
Huwelijk Hendrik van Oranje-Nassau en Maria van Pruisen 24-08-1878  
  1879 Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op
  07-01-1879 Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont
Overlijden Hendrik van Oranje-Nassau 13-01-1879  
Huwelijk Willem van Oranje-Nassau en Emma van Waldeck-Pyrmont 17-01-1879  
Overlijden Willem van Oranje-Nassau 11-06-1879  
  04-09-1879 Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland
  15-07-1880 Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer
  31-08-1880 Geboorte Prinses Wilhelmina
Geboorte Wilhelmina van Oranje-Nassau 31-08-1880  
  01-06-1881 Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk
  1883 Derde taalwet
Geboorte Armgard von Sierstorpff-Cramm 18-12-1883  
  1884 Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat
Overlijden Alexander van Oranje-Nassau 21-06-1884  
  1885 Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij BelgiŽ
  1888 Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen
Overlijden Maria van Pruisen 20-06-1888  
Huwelijk Wilhelm von Amsberg en Elise von Vieregge 23-07-1889  
Geboorte Clause von Amsberg 01-09-1890  
  23-11-1890 Overlijden Willem III
Overlijden Willem van Oranje-Nassau 23-11-1890  
  1893 Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd
  26-08-1894 Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij
Huwelijk Georg von dem Bussche-Haddenhausen en Gabriele von dem Bussche-Ippenburg 1896  
Overlijden Sophie van Oranje-Nassau 23-03-1897  
Huwelijk Amadeo Zorreguieta en Maxima Bonorino 1898  
  18-04-1898 Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt
  06-09-1898 Wilhelmina Koningin der Nederlanden
  17-10-1898 Geboorte Simon Vestdijk
Geboorte Juan Zorreguieta 19-09-1899  
  1900 Leerplichtwet
  02-10-1900 Huwelijk Albert I met Elisabeth in Beieren
  1901 Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde
Overlijden Karl von Saxe-Weimar 05-01-1901  
  07-02-1901 Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin
Huwelijk Heinrich van Mechlenburg-Schwerin en Wilhelmina van Oranje-Nassau 07-02-1901  
Geboorte Cesina Stefanini 04-08-1901  
  03-11-1901 Geboorte Leopold III
  1902 Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde
Geboorte Gosta von dem Bussche-Haddenhausen 26-01-1902  
  1903 Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright
  10-10-1903 Geboorte Karel Thťodore
  1904 Instituut voor internationaal recht te Gent wint de Nobelprijs voor de vrede
  1905 Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie
  15-11-1908 Congo kolonie van BelgiŽ
  1909 August Beernaert wint de Nobelprijs voor de vrede
Huwelijk Bernhard von Lippe-Biesterveld en Armgard von Sierstorpff-Cramm 04-03-1909  
  30-04-1909 Geboorte Prinses Juliana
Geboorte Juliana van Oranje-Nassau 30-04-1909  
  17-12-1909 Overlijden Leopold II
  23-12-1909 Albert I koning van BelgiŽ
  1910 Johannes Diderik van der Waals wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1911 Maurice Maeterlinck wint de Nobelprijs voor de literatuur
  1911 Tobias Asser wint de Nobelprijs voor Vrede
Geboorte Jorge Cerruti 1911  
Geboorte Bernhard van Lippe-Biesterveld 29-06-1911  
  14-04-1912 Titanic vergaan
  1913 Heike Kamerlingh Onnes wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  1913 Henri la Fontaine wint de Nobelprijs voor de vrede
Geboorte Maria Carricart 1914  
  28-06-1914 Moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk , aanleiding Eerste Wereldoorlog
  28-07-1914 Begin Eerste Wereldoorlog
  02-08-1914 BelgiŽ komt in oorlog met Duitsland
  1915 Albert Einstein publiceert de Algemene Relativiteitstheorie
  1917 Actief kiesrecht ingevoerd voor alle mannen; passief kiesrecht voor vrouwen
  10-1917 Russische revolutie
  1918 Algemeen stemrecht ingevoerd
  11-11-1918 Einde Eerste Wereldoorlog
  1919 Jules Bordet wint de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde
  28-06-1919 Verdrag van Versailles ondertekend
  08-11-1919 Eerste radio-uitzending in Nederland
  02-09-1920 Belgisch voetbalelftal Olympisch kampioen
  1922 Actief kiesrecht voor iedereen
Overlijden Georg von dem Bussche-Haddenhausen 1923  
  1924 Willem Einthoven wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde
Huwelijk Clause von Amsberg en Gosta von dem Bussche-Haddenhausen 04-07-1924  
Geboorte Claus van Amsberg 06-09-1926  
  04-11-1926 Huwelijk Leopold III met prinses Astrid van Zweden
  1927 Eerste non-stop vlucht over de Atlantische oceaan door Charles Lindbergh
  1928 Alexander Fleming ontdekt penicilline
Geboorte Jorge Zorreguieta 28-01-1928  
  1929 Christiaan Eijkman wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde
Overlijden Wilhelm von Amsberg 25-02-1929  
  12-06-1929 Geboorte Anne Frank
  24-10-1929 Beurskrach, Zwarte Donderdag
Geboorte Hugo de Bourbon-Parma 09-04-1930  
  31-05-1930 Eerste spadesteek Albertkanaal
  07-09-1930 Geboorte Prins Boudewijn
  28-05-1932 Laatste gat in Afsluitdijk gedicht
  17-02-1934 Overlijden Albert I
  23-02-1934 Leopold III koning van BelgiŽ
Overlijden Emma van Waldeck-Pyrmont 20-03-1934  
  06-06-1934 Geboorte Albert II
Overlijden Bernhard von Lippe-Biesterveld 19-06-1934  
Overlijden Heinrich van Mechlenburg-Schwerin 03-07-1934  
  1936 Peter Debye wint de Nobelprijs voor Scheikunde
  07-01-1937 Huwelijk Prinses Juliana en Bernhard van Lippe-Biesterfeld
Huwelijk Juliana van Oranje-Nassau en Bernhard van Lippe-Biesterveld 07-01-1937  
  1938 Corneille Heymans wint de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde
  31-01-1938 Geboorte Prinses Beatrix
Geboorte Beatrix van Oranje-Nassau 31-01-1938  
Geboorte Pieter van Vollenhoven 30-04-1939  
Geboorte Irene van Oranje-Nassau 05-08-1939  
  10-05-1940 Begin Tweede Wereldoorlog BelgiŽ
  10-05-1940 Begin Tweede Wereldoorlog Nederland
  14-05-1940 Bombardement op Rotterdam
  06-12-1941 Huwelijk Leopold III met Lilian Baels
Geboorte Margriet van Oranje-Nassau 19-01-1943  
  06-06-1944 D-day , invasie door westerse geallieerden in NormandiŽ
Geboorte Maria Cerruti 08-09-1944  
  20-09-1944 Karel Thťodore regent van BelgiŽ
  05-05-1945 Einde Tweede Wereldoorlog in Nederland
  07-05-1945 Duitse capitulatie
  06-08-1945 Eerste atoombom op Hiroshima
  15-08-1945 Japanse capitulatie
Geboorte Jorge Guillermo 01-08-1946  
  1947 Gerard Reve publiceert de Avonden
Geboorte Christina van Oranje-Nassau 18-02-1947  
  1948 Vrouwelijk stemrecht ingevoerd
  1948 Uitvinding transistor
  08-1948 Fanny Blankers-Koen wint viermaal goud op de Olympische Spelen in Londen
  08-1948 Gaston Reiff Olympisch kampioen 5000 m atletiek
  04-09-1948 Juliana Koningin der Nederlanden
  27-12-1949 Nederland legt zich neer bij Indonesische onafhankelijkheid
  1950 Koningskwestie , politieke conflict over het al dan niet terugkeren van Leopold III als koning
  11-08-1950 Boudewijn Koninklijke Prins van BelgiŽ
Overlijden Elise von Vieregge 1951  
  18-04-1951 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-verdrag ondertekend
  17-06-1951 Boudewijn koning van BelgiŽ
  02-10-1951 Eerste televisie-uitzending in Nederland
  1953 Frits Zernike wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  01-02-1953 Watersnoodramp Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden
  25-04-1953 Watson en Crick publiceren artikel over de structuur van het DNA
Overlijden Clause von Amsberg 19-12-1953  
  02-01-1957 Invoering AOW
  12-11-1957 Gaston de Gerlache leidt expeditie naar Zuidpoolgebied
  1958 George Pire wint de Nobelprijs voor de vrede
  17-04-1958 Opening Wereldtentoonstelling Expo 58
  20-11-1958 Schoolpact , einde schoolstrijd
  1959 Gasveld Slochteren ontdekt
Overlijden Juan Zorreguieta 14-01-1959  
  02-07-1959 Huwelijk Albert II met prinses Donna Paola Ruffo di Calabria
  15-04-1960 Geboorte prins Philip
  30-06-1960 Congo onafhankelijk
  15-12-1960 Huwelijk Boudewijn met Fabiola de Mora y Aragůn
  1962 Taalgrens vastgelegd
  28-11-1962 Overlijden Prinses Wilhelmina
Overlijden Wilhelmina van Oranje-Nassau 28-11-1962  
  22-11-1963 President Kennedy vermoord
  1964 Gaston Roelants Olympisch kampioen 3000 m steeple chase
Huwelijk Irene van Oranje-Nassau en Hugo de Bourbon-Parma 29-04-1964  
Overlijden Maxima Bonorino 08-03-1965  
  1966 Willem Frederik Hermans publiceert Nooit meer slapen
  10-03-1966 Huwelijk Prinses Beatrix en Claus von Amsberg
Huwelijk Beatrix van Oranje-Nassau en Claus van Amsberg 10-03-1966  
Geboorte Laurentien Brinkhorst 25-05-1966  
Geboorte Edwin de Roy van Zuidewijn 19-06-1966  
Huwelijk Margriet van Oranje-Nassau en Pieter van Vollenhoven 10-01-1967  
  27-04-1967 Geboorte Prins Willem-Alexander
Geboorte Willem-Alexander van Oranje-Nassau 27-04-1967  
  1968 Leuvense kwestie : splitsing van de katholieke universiteit
Geboorte Maurits van Vollenhoven 17-04-1968  
  05-1968 Studentenopstand Parijs
  21-07-1968 Jan Janssen wint de Tour de France
Geboorte Mabel Wisse Smit 11-08-1968  
Geboorte Friso van Oranje-Nassau 25-09-1968  
  1969 Jan Tinbergen wint de Nobelprijs voor Economie
  1969 Eerste Tour de France zege Eddie Merckx
  17-05-1969 Maagdenhuisbezetting - Studenten eisen medezeggenschap
  21-07-1969 Niels Armstrong eerste mens op de maan
Geboorte Constantijn van Oranje-Nassau 11-10-1969  
Geboorte Anita van Eijk 27-10-1969  
Geboorte Bernhard van Vollenhoven 25-12-1969  
Geboorte Carlos de Bourbon-Parma 27-01-1970  
Geboorte Marilene van den Broek 04-02-1970  
Huwelijk Jorge Zorreguieta en Maria Cerruti 27-05-1970  
Overlijden Armgard von Sierstorpff-Cramm 27-04-1971  
Geboorte Maxima Zorreguieta 17-05-1971  
Geboorte Pieter-Christiaan van Vollenhoven 22-03-1972  
Geboorte Annette SekrŤve 18-04-1972  
Geboorte Jaime de Bourbon-Parma 13-10-1972  
Geboorte Margarita de Bourbon-Parma 13-10-1972  
  1973 Niko Tinbergen wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde
Overlijden Gabriele von dem Bussche-Ippenburg 1973  
  09-1973 Oliecrisis - autoloze zondagen
  1974 Albert Claude en Christian De Duve winnen de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde
Geboorte Carolina de Bourbon-Parma 23-06-1974  
  1975 Tjalling Koopmans wint de Nobelprijs voor Economie
Geboorte Floris van Vollenhoven 10-04-1975  
Huwelijk Christina van Oranje-Nassau en Jorge Guillermo 28-06-1975  
  25-11-1975 Onafhankelijkheid van Suriname
Geboorte Tjalling ten Cate 23-12-1975  
  1976 Lockheed affaire - Prins Bernhard raakt in opspraak en moet als zijn officiŽle functies neerleggen
  1976 Lucien van Impe wint de Tour de France
  1977 Ilya Prigogine wint de Nobelprijs voor de scheikunde
Geboorte Bernardo Guillermo 17-06-1977  
Geboorte Aimťe Sohngen 18-10-1977  
Geboorte Annemarie Gualthťrie van Weezel 18-12-1977  
Geboorte NicolŠs Guillermo 06-07-1979  
  30-04-1980 Beatrix Koningin der Nederlanden
  20-07-1980 Joop Zoetemelk wint de Tour de France
  1981 Nico Bloembergen wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
Geboorte Juliana Guillermo 08-10-1981  
Geboorte Viktůria CservenyŠk 25-05-1982  
  1983 Ontstaan Internet
  01-06-1983 Overlijden Karel Thťodore
  25-09-1983 Overlijden Leopold III
  1984 Simon van der Meer wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
  25-06-1988 Nederlands voetbalelftal Europees kampioen
  1992 Harry Mulisch publiceert de Ontdekking van de Hemel
Overlijden Jorge Cerruti 1992  
  30-09-1992 Sluiting laatste kolenmijn Zolder
  1993 BelgiŽ federale staat
  31-07-1993 Overlijden Boudewijn
  09-08-1993 Albert II koning van BelgiŽ
  1995 Paul Crutzen wint de Nobelprijs voor Scheikunde
Overlijden Gosta von dem Bussche-Haddenhausen 13-06-1996  
  07-07-1996 Richard Kraijcek wint tennistoernooi Wimbledon
Geboorte Carlos Klynstra 20-01-1997  
Huwelijk Maurits van Vollenhoven en Marilene van den Broek 29-05-1998  
  1999 Gerardus 't Hooft en Martinus Veltman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde
Overlijden Maria Carricart 1999  
Overlijden Cesina Stefanini 05-04-1999  
  04-12-1999 Huwelijk Philip met jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz
Huwelijk Bernhard van Vollenhoven en Annette SekrŤve 06-07-2000  
Geboorte Anastasia van Vollenhoven 15-04-2001  
Huwelijk Constantijn van Oranje-Nassau en Laurentien Brinkhorst 17-05-2001  
Huwelijk Margarita de Bourbon-Parma en Edwin de Roy van Zuidewijn 19-06-2001  
  25-10-2001 Geboorte prinses Elisabeth
  01-01-2002 Invoering euro
  02-02-2002 Huwelijk Prins Willem-Alexander en MŠxima Zorreguieta
Huwelijk Willem-Alexander van Oranje-Nassau en Maxima Zorreguieta 02-02-2002  
  06-05-2002 Pim Fortuijn vermoord
Geboorte Isabella van Vollenhoven 14-05-2002  
Geboorte Eloise van Oranje-Nassau 08-06-2002  
Overlijden Claus van Amsberg 06-10-2002  
Geboorte Lucas van Vollenhoven 26-10-2002  
  07-06-2003 Eerste Grandslamoverwinning Justin Henin (Roland Garros)
  07-12-2003 Geboorte Prinses Amalia
Geboorte Amalia van Oranje-Nassau 07-12-2003  
  20-03-2004 Overlijden Prinses Juliana
Overlijden Juliana van Oranje-Nassau 20-03-2004  
Geboorte Claus van Oranje-Nassau 21-03-2004  
Huwelijk Friso van Oranje-Nassau en Mabel Wisse Smit 24-04-2004  
Geboorte Samuel van Vollenhoven 25-05-2004  
Overlijden Bernhard van Lippe-Biesterveld 01-12-2004  
Geboorte Emma van Oranje-Nassau 26-03-2005  
Huwelijk Floris van Vollenhoven en Aimťe Sohngen 20-05-2005  
Geboorte Felicia van Vollenhoven 31-05-2005  
Geboorte Alexia van Oranje-Nassau 26-06-2005  
Huwelijk Pieter-Christiaan van Vollenhoven en Anita van Eijk 25-08-2005  
  09-2005 Eerste Grandslamoverwinning Kim Clijsters (US Open)
Geboorte Leonore van Oranje-Nassau 03-06-2006  
Geboorte Zaria van Oranje-Nassau 18-06-2006  
Geboorte Emma van Vollenhoven 28-11-2006  
Geboorte Ariane van Oranje-Nassau 10-04-2007  
Geboorte Magali van Vollenhoven 09-10-2007  
  2008 Tia Hellebaut Olympisch kampioen hoogspringen
Geboorte Benjamin van Vollenhoven 12-03-2008  
Huwelijk Margarita de Bourbon-Parma en Tjalling ten Cate 03-05-2008  
Geboorte Julia ten Cate 03-09-2008  
Geboorte Pieter van Vollenhoven 19-11-2008  
Huwelijk Bernardo Guillermo en Eva Prinz-Valdez 03-2009  
Geboorte Isabel Guillermo 13-04-2009  
Geboorte Eliane Vollenhoven 05-07-2009  
  2010 Andre Geim wint de Nobelprijs voor Natuurkunde
Huwelijk Carlos de Bourbon-Parma en Annemarie Gualthťrie van Weezel 12-06-2010  
Overlijden Hugo de Bourbon-Parma 18-08-2010  
Geboorte Paola ten Cate 25-02-2011  
Huwelijk Carolina de Bourbon-Parma en Albert Brenninkmeijer 21-04-2012  
Geboorte Luisa Bourbon-Parma 09-05-2012  
  30-04-2013 Willem-Alexander Koning der Nederlanden
Geboorte Willem Jan van Vollenhoven 01-07-2013  
  21-07-2013 Philip koning van BelgiŽ
Overlijden Friso van Oranje-Nassau 12-08-2013  
Huwelijk Jaime de Bourbon-Parma en Viktůria CservenyŠk 03-10-2013