Genealogie van Willem Frederik van Oranje-Nassau

I. Willem Frederik van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 17 sept. 1772, † Berlijn 12 dec. 1843, tr. Berlijn 1 okt. 1791 met Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen, geb. Potsdam 18 nov. 1774, † Den Haag 1837.
Uit dit huwelijk:

II. Willem Frederik George van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 6 dec. 1792, † Tilburg 17 maart 1849, tr. Sint Petersburg 21 febr. 1816 met Anna Paulowna Romanow, geb. Sint Petersburg 18 jan. 1795, † Den Haag 1 maart 1865.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Alexander Paul, volgt III.
2. Alexander van Oranje-Nassau, geb. 1818, † 1848.
3. Hendrik van Oranje-Nassau, geb. 1820, † 1879, tr. (1e) met Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach, geb. 1830, † 1872; tr. (2e) met Maria van Pruisen, geb. 1855, † 1888.
4. Ernst Casimir van Oranje-Nassau, geb. 1822, † 1822.
5. Sophie van Oranje-Nassau, geb. 1824, † 1897, tr. met Karl Alexander von Saxe-Weimar, geb. 1818, † 1901.

III. Willem Alexander Paul van Oranje-Nassau, geb. Brussel 19 febr. 1817, † Apeldoorn 23 nov. 1890, tr. (1e) met Sophie Wurttemberg, geb. Stuttgart 17 juni 1818, † Apeldoorn 3 juni 1877; tr. (2e) Arolsen 17 jan. 1879 met Adelheid Emma Wilhelmina van Waldeck-Pyrmont, geb. Arolsen 2 aug. 1858, † Den Haag 20 maart 1934.
Uit het eerste huwelijk:
1. Willem van Oranje-Nassau, geb. 1840, † 1879.
2. Alexander van Oranje-Nassau, geb. 1851, † 1884.
Uit het tweede huwelijk:
3. Wilhemina Helena Pauline van Oranje-Nassau, geb. Den Haag 31 aug. 1880, † Apeldoorn 28 nov. 1962, tr. Den Haag 7 febr. 1901 met Heinrich Wladimir Albrecht Ernst van Mechlenburg-Schwerin, geb. Schwerin 19 april 1876, † Den Haag 3 juli 1934.

Index

Mechlenburg-Schwerin, Heinrich Wladimir Albrecht Ernst van (1876-1934)  III,3
Oranje-Nassau, Alexander van (1818-1848)  II,2
Oranje-Nassau, Alexander van (1851-1884)  III,2
Oranje-Nassau, Ernst Casimir van (1822-1822)  II,4
Oranje-Nassau, Hendrik van (1820-1879)  II,3
Oranje-Nassau, Sophie van (1824-1897)  II,5
Oranje-Nassau, Wilhemina Helena Pauline van (1880-1962)  III,3
Oranje-Nassau, Willem van (1840-1879)  III,1
Oranje-Nassau, Willem Alexander Paul van (1817-1890)  III
Oranje-Nassau, Willem Frederik van (1772-1843)  I
Oranje-Nassau, Willem Frederik George van (1792-1849)  II
Pruisen, Frederika Louise Wilhelmina van (1774-1837)  I
Pruisen, Maria van (1855-1888)  II,3
Romanow, Anna Paulowna (1795-1865)  II
Saksen-Weimar-Eisenach, Amalia van (1830-1872)  II,3
Saxe-Weimar, Karl Alexander von (1818-1901)  II,5
Waldeck-Pyrmont, Adelheid Emma Wilhelmina van (1858-1934)  III
Wurttemberg, Sophie (1818-1877)  III


Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 8 febr. 2010 14:18