Help - VandaagIn

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een bestand dat de gebeurtenissen weergeeft die in enig jaar in het verleden op de huidige datum hebben plaatsgevonden.

Via een menu kan de geldigheisduur van dit bestand worden ingesteld. De eerste mogelijkheid is een bestand aan te maken dat alleen op de dag waarop het gemaakt is geldig is. In dat geval worden alleen de gebeurtenissen van vandaag vastgelegd. Het bestand zal dus klein blijven, maar daar staat tegenover dat elke dag opnieuw een bestand gegenereerd moet worden.

De tweede mogelijkheid is dat als dit bestand eenmaal is aangemaakt, het ook daarna gebruikt kan worden. Het bestand bevat dan namelijk alle data van alle gebeurtenissen en deze worden vergeleken met de systeemdatum. Het bestand hoeft dan dus niet elke dag opnieuw aangemaakt te worden, maar alleen als er wijzigingen zijn aangebracht in het stamboombestand. Omdat dit uitvoerbestand alle data en gebeurtenissen moet bevatten, kan dit bestand omvangrijk worden. Deze optie is met name zinvol bij plaatsing op Internet.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand vandaaginparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "VandaagIn (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaard-waarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (menu Instellingen):

 • Weergave voornaam. Er kan gekozen worden uit vier mogelijkheden: Eerste voornaam (standaardwaarde); Roepnaam; Alle voornamen; Eerste voornaam voluit, overige voornamen initiaal.

 • Druk namen wel of niet als hyperlinks af (menu Link weergave). Standaard worden de namen als hyperlinks afgedrukt, volgens de Aldfaer standaard hyperlink.

  Toelichting: Als gekozen wordt om namen als hyperlinks af te drukken, wordt door op een naam te klikken een ander bestand aangeroepen. Dat gebeurt door hyperlinks waarbij in dit geval de opbouw van de naam van dit andere bestand te kiezen is. De eerste mogelijkheid is de Aldfaer standaard opbouw, te weten: achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html.

  Er kan echter ook gekozen voor een eigen-formaat van de opbouw van de naam van de hyperlink. De standaardwaarde hiervoor is internecode.html, maar deze kan via een dialoog gewijzigd worden (menu Eigen link).

  Een derde mogelijkheid is om te kiezen voor de Aldfaer Jump-link. Door hierop te klikken vanuit het Aldfaer rapportvenster, wordt in Aldfaer de betreffende persoon in het hoofdscherm geplaatst.

  Let op dat het rapport waar deze hyperlink naar verwijst niet door dit sjabloon wordt gemaakt.

  De link verschijnt als tooltip als de muis op de betreffende naam geplaatst wordt.

 • Naamvolgorde. Standaard is dit Achternaam, voornamen / roepnaam tussenvoegsel. Er kan echter ook worden gekozen voor voornamen / roepnaam tussenvoegsel achternaam.

 • Verander geschiktheid bestand. Standaard is dit alleen vandaag.

  Toelichting: Zoals hierboven al aangegeven zijn er twee mogelijkheden: alleen vandaag geldig of geldig op alle dagen. In het tweede geval worden alle benodigde gegevens voor alle dagen opgeslagen. Als vuistregel geldt dat er dan ongeveer 1 MB nodig is per 3000 personen. Deze bestandgrootte kan nog verkleind worden door niet te kiezen voor het afdrukken van een naam als hyperlink en door geen foto op te nemen.

 • Neem wel of niet een foto op bij een persoon. Standaard wordt maximaal één foto opgenomen.

 • Mapnaam voor de uitvoer (menu Uitvoermap). Standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap vandaag_in van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).

 • Verander relatieve mapnaam foto's (menu Mapnaam foto's). Standaard is dit veld leeg.

  Toelichting. Bij plaatsing van het uitvoerbestand op internet dienen, als voor weergave foto's is gekozen, ook de fotobestanden op internet geplaatst te worden. Het is daarbij niet noodzakelijk dat deze fotobestanden zich in dezelfde map bevinden als het uitvoerbestand. Via deze dialoog kan de map worden opgegeven waar de fotobestanden zich bevinden; deze map is relatief ten opzichte van de map van het uitvoerbestand. Als beide dus in dezelfde map staan, kan dit veld leeg blijven. Als de fotobestanden in een naastgelegen map "fotos" zijn opgeslagen, dient hier ../fotos te worden ingevuld. Merk dus op dat om een map omhoog te gaan er .. moet worden ingevuld. En om vervolgens weer een submap te krijgen, dient het / teken (en dus niet het \ teken zoals bij de map voor het uitvoerbestand) gebruikt te worden, gevolgd door de naam van de submap.

  Let op dat het sjabloon de fotobestanden zelf niet in deze opgegeven map plaatst - dat moet buiten het sjabloon om door de gebruiker gedaan worden. Het sjabloon kopiëert de fotobestanden wel altijd in de map waar het uitvoerbestand geplaatst wordt. Als dus gekozen wordt voor een andere relatieve mapnaam voor de foto's, kunnen de fotobestanden in de map van het uitvoerbestand verwijderd worden. Dit dient ook weer buiten het sjabloon om te gebeuren.


Uitvoerbestanden

Het sjabloon schrijft een bestand vandaag_in.html in de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden). Ook alle benodigde fotobestanden (indien hiervoor gekozen) worden naar deze map gekopieerd.


Versielog

VersieDatumWijzigingen
8.0126-06-2019Instellingen via samengesteld menu
7.0217-02-2016Tabel met enkele rand
7.0104-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
1.623-03-2015Nieuwe versie Fotovenster
1.510-08-2014Helpbestand was niet meer bereikbaar; opgelost
1.421-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
1.327-02-2010Help via internet
1.211-11-20081. Jump link toegevoegd
  2. Tooltip met link toegevoegd aan getoonde namen
1.129-03-2008Eerste versie