Help - Statistiekdiagram

Doel Instellingen Uitvoerbestand Afdrukken Versielog
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt naar keuze de volgende overzichten, in de vorm van staafdiagrammen of in de vorm van tabellen:

 • Aantal overleden personen per bereikte leeftijd - gehele bestand, nageslacht, voorgeslacht hoofdpersoon

 • Aantal begraven personen per bereikte leeftijd - gehele bestand, nageslacht, voorgeslacht hoofdpersoon

 • Aantal gecremeerde personen per bereikte leeftijd - gehele bestand, nageslacht, voorgeslacht hoofdpersoon

 • Aantal levende personen per huidige leeftijd - gehele bestand, nageslacht, voorgeslacht hoofdpersoon

 • Aantal personen per generatie - nageslacht, voorgeslacht hoofdpersoon

 • Aantal personen per geslacht - overledenen, levenden - gehele bestand

 • Aantal geborenen, overledenen en gestarte relaties per tijdvak - gehele bestand

Van elke categorie (met uitzondering van de twee laatste) worden drie overzichten gemaakt: mannen, vrouwen en allen.

Bij de generatieoverzichten wordt kwartierherhaling toegepast. Dit betekent bijvoorbeeld dat als een persoon op meer dan één manier een voorouder van de hoofdpersoon is, deze voorouder meervoudig in de generatietabellen / -staafdiagrammen voorkomt. In de leeftijdsoverzichten komt elke persoon hooguit eenmaal voor.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand statistiekdiagramparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "StatistiekDiagram (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaard-waarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (zie menu hieronder):

 • Weergave in de vorm van staafdiagrammen (standaard keuze) of in de vorm van tabellen

 • Weergave als absolute getallen (standaard) of als percentages

 • Titelregel weergeven (menu Titel); er zijn drie mogelijkheden: geen titel, standaardtitel (Statistische gegevens van het bestand {bestandnaam}) of een eigen op te geven titel (menu Eigen titel)

 • Opgeven kleurinstellingen (menu Kleuren); dit betreft de pagina-achtergrondkleur, de kleur van de tekst, de kleur van de blokken in de staafdiagrammen, de kleur van de tekst in de blokken en de kleur van de assen. Door te klikken op een blokje verschijnt een kleurenkiezer

 • Weergave van de getalswaarden in de staafdiagrammen; standaard worden deze weergegeven. Als het betreffende blok te klein is om het getal in te kunnen weergeven, wordt dit niet weergegeven.

 • Data selectie; via deze keuze kan per diagram aangegeven worden of deze in de uitvoer moet worden opgenomen; de standaardkeuze is om alle diagrammen op te nemen

 • Mapnaam voor de uitvoer (menu Uitvoermap) - standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap StatistiekDiagram van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).


Uitvoerbestand

Het sjabloon schrijft een bestand statistiek_diagram.html in de opgegeven submap van de Standaardmap Rapportuitvoer.


Afdrukken

Om de diagrammen af te drukken, moet achtergrond-printen worden ingesteld. In Internet Explorer is dit in te stellen via Tools, Internet options, Advanced; kies daarin "print achtergrondkleuren".

De hoogte van de diagrammen is zo ingesteld dat er twee diagrammen op een A4-pagina passen. Mocht dit niet het geval zijn, dan moeten de print-marges worden aangepast.


Versielog

VersieDatumWijzigingen
8.0124-06-2019Instellingen via samengesteld menu
7.0104-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
2.410-08-2014Helpbestand was niet meer bereikbaar; opgelost
2.321-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
2.227-02-2010Help via internet
2.127-12-20091. Toegevoegd: statistieken voor geborenen, overledenen en relaties per tijdvak
  2. Standaardtitel werd niet altijd goed weergegeven; opgelost
2.029-12-20081. Toegevoegd: statistieken voor begraven, gecremeerd, en voor overledenen en levenden per geslacht
  2. Kleurinstellingen toegevoegd voor achtergrond, tekst, diagramblokken, assen
  3. Titeltekstoptie toegevoegd
  4. Toegevoegd: keuzemogelijkheid absolute aantallen of percentages
  5. Diagrammen / tabellen met alleen maar nullen worden niet meer getoond
  6. Toegevoegd: elk diagram / tabel kan via keuzemogelijkheid wel of niet gekozen worden
1.217-05-20081. Toegevoegd: aantal personen per generatie in voorgeslacht hoofdpersoon
  2. Mogelijkheid om getalswaarden in de staafdiagrammen weer te geven
  3. Mogelijkheid om te kiezen tussen weergave als staafdiagram of weergave in tabelvorm
1.119-02-2008Eerste versie