Help - Plaatskaarten

Doel Plaatsen weergeven Plaatsen opzoeken Adressen Instellingen
Uitvoerbestanden Diversen Wensenlijst Versielog  
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon toont op een landkaart de geboorte-, overlijdens-, relatie- en woonplaatsen en adressen van de personen in het bestand of een deelselectie daarvan, gebruik makend van Google Maps. Ook kunnen de co÷rdinaten van plaatsen of adressen opgezocht worden.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).

Aanbevolen werkwijze

 1. Bij eerste gebruik: kies steeds de standaard-instelling door op de OK-knop te klikken. Hierdoor verschijnt de kaart met geboorteplaatsen van de personen in voor- en nageslacht van de hoofdpersoon. Plaatsen met bekende lokatie staan in blauw en zijn aanklikbaar. Via menuknoppen bovenaan kunnen overzichten van andere plaatssoorten getoond worden.

 2. Ontbrekende plaatsen opzoeken. Kies in het eerste menu Plaatsen of adressen opzoeken. Door steeds op OK te klikken worden de ontbrekende plaatsen opgezocht. Sla via de daartoe bestemde knop de co÷rdinaten van deze plaatsen op als het opzoeken voltooid is. Herhaal deze stap zonodig tot alle plaatsen zijn opgezocht.

 3. Ontbrekende adressen opzoeken. Kies in het eerste menu weer Plaatsen of adressen opzoeken en vervolgens Instellingen aanpassen. Vink aan Verander soort zoekplaats en kies Zoek ontbrekende adressen. Sla ook weer de co÷rdinaten van deze adressen op als het opzoeken voltooid is.

 4. Resultaten bekijken. Kies in het eerste menu Plaatsen en adressen weergeven en bekijk vervolgens het resultaat, nu inclusief de opgezochte co÷rdinaten.

 5. Voor verdere instellingsmogelijkheden, zie deze Help.


Plaatsen weergeven

Het sjabloon kent vier mogelijke typen plaatsen die weergegeven kunnen worden: geboorte-, overlijdens-, relatie- en woonplaatsen. De gebruiker kan kiezen welke van deze plaatstypen in de uitvoer getoond worden. De plaatsen worden weergegeven op een landkaart met daarnaast het aantal keer dat een betreffende plaats in die hoedanigheid voorkomt. Er kan gekozen worden om de landkaart van een bepaald land of werelddeel te tonen of de gebruiker kan het sjabloon automatisch laten bepalen welk gedeelte van de wereldkaart getoond moet worden zodat alle gevonden plaatsen op de kaart zichtbaar zijn.

Als er geen geboorteplaats bekend is, wordt de doopplaats genomen; als er geen overlijdensplaats bekend is, wordt de begrafenisplaats genomen.

Om de plaatsen weer te geven maakt het sjabloon gebruik van een tabel met plaatsnamen en hun co÷rdinaten. Alleen plaatsen die in deze tabel voorkomen worden op de kaart getoond. Deze plaatsen worden rechts van de kaart in het blauw vermeld. De zwarte plaatsen komen niet in de opzoektabel voor en worden dan ook niet op de kaart getoond.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zelf plaatsen aan de opzoektabel toe te voegen, zie hiervoor het tabblad "Plaatsen opzoeken" hierboven.

Door te klikken op een blauwe plaatsnaam in de tabel rechts van de kaart worden meer bijzonderheden over de plaats getoond.

Door de muis te bewegen over een markering op de kaart of door daarop te klikken wordt ook meer informatie getoond.

Bovenaan de pagina staat een verwijzing naar de andere plaatsoverzichten; door hierop te klikken wordt het betreffende overzicht getoond.


Plaatsen opzoeken

Om de plaatsen weer te geven maakt het sjabloon gebruik van een tabel met plaatsnamen en hun co÷rdinaten. Deze tabel bevat de namen van een groot aantal Nederlandse en Belgische gemeenten.

Als een plaatsnaam in het stamboombestand niet in deze tabel voorkomt wordt deze in eerste instantie niet op de kaart weergegeven. Het sjabloon biedt de gebruiker daarom de mogelijkheid zijn eigen plaatsnamen aan de tabel toe te voegen. Dit kan geheel automatisch. Kies hiertoe de menu-optie "Plaatsen of adressen opzoeken / corrigeren".

U kunt zoeken naar ontbrekende plaatsen of adressen en naar een op te geven plaats of adres. Daarbij is het volgende van belang. Google beperkt het aantal opzoekingen per gebruiker (=IP-adres) per 24 uur tot 2500. Als u meer opzoekingen per 24 uur doet kan dit ertoe leiden dat u geen gebruik meer kunt maken van deze dienst.

Bij het zoeken naar ontbrekende plaatsen kan de gebruiker het aantal opzoekingen per keer via een keuzemenu van het sjabloon instellen. Hoe hoger dit aantal wordt ingesteld, des te minder herhalingen van het sjabloon nodig zullen zijn om alle ontbrekende plaatsen aan de eigen tabel toe te voegen. Een hoge waarde van het aantal opzoekingen per keer heeft echter ook een nadeel. Het blijkt namelijk dat hoe hoger deze waarde, hoe minder efficiŰnt het opzoeken gaat, in de zin dat er dan relatief meer pogingen nodig zijn om een bepaalde plaats te vinden. De volgende tabel geeft hiervan een indicatie.

Aantal opzoekingenAantal gevonden plaatsenEfficiŰntiefactor
1010100%
1006060%
25014055%

In de uitvoer wordt het aantal opzoekpogingen vermeld, alsmede het aantal gevonden en niet gevonden plaatsen

Overrulen van gegevens van plaatsen in de standaardtabel

Het kan zijn dat een plaatsnaam in de standaardtabel verwijst naar een andere plaats dan door u gewenst. Ook kan bij het zoeken naar ontbrekende plaatsen een andere plaats dan door u gewenst worden gevonden. In dat geval kunt u de door u gewenste plaats verkrijgen door te kiezen voor Zoek / corrigeer op te geven plaats.

Plaatsen toevoegen aan uw eigen opzoektabel

U kunt de opgezochte plaatsen (ook die niet gevonden zijn) toevoegen aan uw eigen opzoektabel. Hierdoor worden de gevonden plaatsen bij een volgende keer uitvoeren van het sjabloon op de kaarten getoond.
De niet gevonden plaatsen zullen bij opnieuw zoeken niet nogmaals gezocht worden, waardoor het aantal opzoekingen zoveel mogelijk beperkt blijft.

Als alle plaatsen zijn opgezocht verschijnt een knop "Gegevens naar MijnCoordinaten kopiŰren". Door hierop te klikken worden de gegevens automatisch toegevoegd aan uw eigen opzoektabel in het bestand MijnCoordinaten.asjl in de submap Lib User van de Standaardmap voor sjablonen en invoegtoepassingen.
Er wordt daarbij gevraagd ActiveXControl toe te staan. Als U dat niet wilt, kunt U ook de gegevens handmatig toevoegen, zie hieronder.

Als een plaats niet de door u bedoelde co÷rdinaten weergeeft kunt u dit wijzigen door deze plaats op te zoeken via Zoek / corrigeer op te geven plaats. De plaats wordt dan opnieuw opgezocht. U krijgt de co÷rdinaten te zien van de plaats zoals die in de tabel voorkomt en die van de gevonden plaats. Bovendien verschijnt er een blauwe ballon op de kaart die u zelf met behulp van de muis kunt verslepen. Zodra u de blauwe ballon versleept verschijnt een knop "Gegevens zelf gezochte plaats overbrengen naar MijnCoordinaten". Als u de blauwe ballon op de door u gewenste lokatie heeft geplaatst, kunt u op deze knop "Gegevens overbrengen" klikken waarna de gegevens van de blauwe ballon automatisch worden opgenomen in uw eigen zoektabel.

Niet toegestane tekens

Bij het zoeken naar plaatsen zijn een aantal tekens in de naam niet toegestaan. Dit zijn de tekens: " & \ < en >. Als ÚÚn van deze tekens in een op te zoeken plaats staat volgt een foutmelding waarna de plaats opnieuw ingegeven kan worden. Bij het zoeken naar ontbrekende plaatsnamen worden niet toegestane tekens vervangen door een _.

Handmatig toevoegen
Het handmatig toevoegen aan uw opzoektabel gaat als volgt:

1. Als u dit voor de eerste keer doet:
- Ga in de Windows verkenner naar de Standaardmap voor sjablonen en invoegtoepassingen. (Zie in Aldfaer: Extra -> Instellingen -> Bestanden; tweede witte veld). Kontroleer of hierin een submap aanwezig is die heet: Lib User. Zo niet, maak dan deze submap aan.
- Selecteer de regels onderaan de uitvoer door de muis met linkermuisknop ingedrukt erover te bewegen (eerste regel: _FUNCBEGI(lees_mijn_coordinaten); laatste regel: _FUNCEND). Kopieer vervolgens de geselecteerde regels naar een leeg bestand in een tekst-editor (b.v. notepad / kladblok of Crimson editor), b.v. via de toetsen Ctrl-c (kopiŰren) en Ctrl-v (Plakken). Sla dit bestand vervolgens op in de map Lib User met als bestandsnaam MijnCoordinaten.asjl.

2. Als u dit al eerder gedaan hebt:
- Open met een tekst-editor het bestand MijnCoordinaten.asjl dat in de submap Lib User van de Standaardmap voor sjablonen en invoegtoepassingen staat.
- Selecteer de regel(s) die onderaan de uitvoer tussen _FUNCBEGI(lees_mijn_coordinaten) en _FUNCEND staan door de muis met linkermuisknop ingedrukt erover te bewegen. Kopieer vervolgens de geselecteerde regels en plak deze in het bestand MijnCoordinaten.asjl direct na de bovenste regel _FUNCBEGI(lees_mijn_coordinaten) van dat bestand.
- Sla het bestand MijnCoordinaten.asjl op.

Let op. Indien U handmatig wijzigingen aanbrengt in het bestand MijnCoordinaten.asjl is het van belang dat u de eerste regel (_FUNCBEGI(lees_mijn_coordinaten)) en de laatste regel (_FUNCEND) ongemoeid laat. Anders kunt u later problemen krijgen bij automatisch toevoegen. Het automatisch toevoegen gaat er namelijk van uit dat de eerste regel altijd luidt _FUNCBEGI(lees_mijn_coordinaten) en dat de laatste regel altijd _FUNCEND is.


Adressen

Het sjabloon kent ook de mogelijkheid adressen op te zoeken en weer te geven. Dit gaat op soortgelijke wijze als met plaatsen. Omdat een adresoverzicht mogelijk niet gewenst is bij publicatie van het rapport op internet kan de gebruiker ervoor kiezen adresweergave wel of niet in het rapport op te nemen. De adressen worden verkregen uit het Feit Adres, waarbij alleen het laatste adres van een persoon wordt meegenomen.

Bij de weergave van de adressen worden ook de namen vermeld van de personen die bij dit adres horen. De lijst kan gesorteerd worden op naam of op adres. In het laatste geval wordt eerst op land, dan op stad, dan op straat en dan op postcode gesorteerd.

Adressen met bekende co÷rdinaten zijn aanklikbaar; door hierop te klikken wordt ingezoomd op het betreffende adres. Ook wordt een foto van (de omgeving van) dit adres getoond indien beschikbaar.

Adressen zijn vanwege hun specifieke karakter niet opgenomen in de standaardtabel met co÷rdinaten. De gebruiker zal deze dus eerst via de sjabloonfunctie Opzoeken aan de eigen tabel moeten toevoegen. Een uitzondering vormen adressen waarvan alleen de woonplaats is ingevuld. Als deze woonplaats in de standaard- of eigen tabel voorkomt, wordt deze ook als adres gevonden.

Er kan voor gekozen worden ook de persoonsnamen aanklikbaar te maken met toepassing van een zogenaamde jumplink. Als het rapport met de interne Aldfaerbrowser wordt bekeken, dan kan een persoon in het hoofdvenster van Aldfaer opgeroepen worden door op diens naam te klikken. Na het genereren van het rapport kunnen zo op handige wijze de gegevens van een persoon worden nagekeken of aangepast.

Het opzoeken van adressen gaat op soortgelijke wijze als het opzoeken van plaatsen. Er kan gezocht worden naar ontbrekende adressen of naar een opgegeven adres. De resultaten van het opzoeken worden in het uitvoerscherm getoond, waarna de sjablooncode met co÷rdinaten ook weer automatisch of handmatig naar het bestand MijnCoordinaten.asjl in de map Lib User gekopieerd kunnen worden.

Niet toegestane tekens

Bij het zoeken naar adressen zijn net als bij plaatsen de tekens " & \ < en > niet toegestaan. Daarnaast is ook het teken # niet toegestaan. Als ÚÚn van deze tekens in een op te zoeken adres staat volgt een foutmelding waarna de plaats opnieuw ingegeven kan worden. Bij het zoeken naar ontbrekende adressen worden niet toegestane tekens vervangen door een _, zowel in de adresgegevens als in de naam van de persoon.


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand plaatskaartenparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden. In dit eerste menu kunt u, naast de Help, kiezen uit de twee hoofdfuncties van het sjabloon: Plaatsen weergeven of Plaatsen opzoeken.

Na keuze van een van de twee hoofdfuncties krijgt u het bijbehorende startmenu van de functie te zien.

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaardwaarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (zie menu's hieronder). Allereerst worden de instellingen vermeld die voor beide hoofdfuncties gelden.

 • Mapnaam voor de uitvoer - standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap Plaatskaarten van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).

 • Bestandsselectie. Er kan gekozen worden voor het gehele bestand, het nageslacht van de hoofdpersoon, alleen de hoofdpersoon, de hoofdpersoon en diens gezin, het voor- en nageslacht van de hoofdpersoon, het voorgeslacht van de hoofdpersoon of een selectie van achternamen. De standaard-waarde is het voor- en nageslacht van de hoofdpersoon.

 • Verkorten plaatsnamen tot eerste komma - standaard wordt de plaatsnaam niet verkort. Door hier wel voor te kiezen wordt met verkorte plaatsnamen gewerkt waardoor de mogelijkheid vergroot wordt dat deze in de opzoektabel te vinden is.

 • Verkorten plaatsnamen tot eerste open haak - standaard wordt de plaatsnaam niet verkort. Door hier wel voor te kiezen wordt met verkorte plaatsnamen gewerkt waardoor de mogelijkheid vergroot wordt dat deze in de opzoektabel te vinden is.

Bij keuze van de hoofdfunctie Weergeven gelden de volgende instellingen:

 • Weer te geven plaatssoorten - standaard worden alle plaatssoorten (geboorte, overlijden, relatie, woon en adressen) weergegeven. Via dit menu kan een selectie gemaakt worden.

 • Weer te geven kaart - standaard wordt de kaart automatisch zo gekozen dat alle gevonden plaatsen in beeld verschijnen. Er kan echter ook voor een specifiek land of werelddeel gekozen worden. Zie het menu hieronder voor de te kiezen mogelijkheden.

 • Weergave voornaam. (Voor)namen worden afgedrukt in het adresrapport. Er kan gekozen worden uit vier mogelijkheden: Eerste voornaam (standaardwaarde); Roepnaam; Alle voornamen; Eerste voornaam voluit, overige voornamen initiaal.

 • Sorteervolgorde adressen. Het adresoverzicht kan gesorteerd worden op Adres (Land; Plaats; Straat; Postcode) of op Naam (Achternaam, Voornaam volgens weergave voornaam). De standaardwaarde is sorteren op adres.

 • Voorzie namen in adresoverzicht wel of niet van een jumplink. De standaardwaarde is wel jumplink. Als het rapport met de interne Aldfaerbrowser wordt bekeken, dan kan een persoon in het hoofdvenster van Aldfaer opgeroepen worden door in het adresoverzicht op diens naam te klikken mits hier gekozen is voor wel jumplink. Na het genereren van het rapport kunnen zo op handige wijze de gegevens van een persoon worden nagekeken of aangepast.

Bij keuze van de hoofdfunctie Opzoeken gelden de volgende instellingen:

 • Type op te zoeken plaats(en) - standaard is dit ontbrekende plaatsen. Er kan ook gekozen worden voor ontbrekende adressen of voor een op te geven plaats of adres.

 • Maximaal aantal opzoekingen per keer - in geval van zoeken naar ontbrekende plaatsen of adressen; standaard heeft dit waarde 100. Zoals beschreven in het tabblad Plaatsen opzoeken wordt de verhouding tussen het aantal gevonden plaatsen en het aantal opzoekpogingen steeds slechter naarmate dit aantal opzoekingen per keer een hogere waarde heeft. Omdat het aantal opzoekingen per 24 uur beperkt is en bij overschrijding uitsluiting van deze dienst kan volgen, wordt bij ontbrekende plaatsen / adressen nog een keer extra gevraagd of u inderdaad deze opzoekingen wilt doen.

 • Op te zoeken plaats - hier dient de op te zoeken plaats te worden ingevuld.

 • Op te zoeken adres - hier dienen de op te zoeken adresgegevens (minstens ÚÚn van straat + huisnummer; postcode; plaats; land) te worden ingevuld.

 
 
 Uitvoer

Bij keuze van de hoofdfunctie Weergeven schrijft het sjabloon de volgende bestanden in de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden):

 • geboorteplaatsen.html, geeft het overzicht van de geboorteplaatsen

 • overlijdensplaatsen.html, geeft het overzicht van de overlijdensplaatsen

 • relatieplaatsen.html, geeft het overzicht van de relatieplaatsen

 • woonplaatsen.html, geeft het overzicht van de woonplaatsen

 • adressen.html, geeft het overzicht van de adressen

 • plaatskaarten.css, ondersteunend bestand met opmaakfuncties

 • plaatskaarten.js, xml_functies.js, ondersteunende bestanden met javascript-functies

 • geboorteplaatsen.xml, overlijdensplaatsen.xml, relatieplaatsen.xml, woonplaatsen.xml, adressen.xml, ondersteunende xml-bestanden met plaats- en co÷rdinateninformatie

Bij keuze van de hoofdfunctie Opzoeken wordt afgeraden de html-bestanden die de resultaten van het opzoeken weergeven nogmaals vanuit uw Browser te openen, omdat u hiermee opnieuw de zoekacties uitvoert. Dit kan mogelijk leiden tot het overschrijden van het toegestane aantal opzoekingen per 24 uur. Om deze reden worden de uitvoerbestanden dan ook weggeschreven in de submap tmp_opzoekingen van de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer.

 • geboorteplaatsen_zoeken.html, geeft de resultaten van het zoeken van de ontbrekende geboorteplaatsen

 • overlijdensplaatsen_zoeken.html, geeft de resultaten van het zoeken van de ontbrekende overlijdensplaatsen

 • relatieplaatsen_zoeken.html, geeft de resultaten van het zoeken van de ontbrekende relatieplaatsen

 • woonplaatsen_zoeken.html, geeft de resultaten van het zoeken van de ontbrekende woonplaatsen

 • adressen_zoeken.html, geeft de resultaten van het zoeken van de ontbrekende adressen

 • plaats_zoeken.html, geeft de resultaten van het zoeken van een opgegeven plaats

 • adres_zoeken.html, geeft de resultaten van het zoeken van een opgegeven adres

 • plaatskaarten.css, ondersteunend bestand met opmaakfuncties

 • adres_zoeken.js, plaatsen_zoeken.js, plaats_zoeken.js, ondersteunende bestanden met javascript-functies

 • MijnCoordinaten_tmp.asjl, de eigen opzoektabel. Dit tmp-bestand wordt eerst door het sjabloon aangemaakt en daarna onder de naam MijnCoordinaten.asjl naar de map Lib User gekopieerd.


Diversen

 • Plaatsen met dezelfde naam. Als twee plaatsen dezelfde naam hebben kan het sjabloon daar geen onderscheid tussen maken. Dit betekent dus dat de gebruiker zelf in Aldfaer verschillende toevoegingen aan plaatsnamen zal moeten gebruiken als hij dit onderscheid wil terugzien. Dat kan door b.v. de provincie toe te voegen. Het sjabloon kent de mogelijkheid plaatsnamen in te korten tot de eerste komma of het eerste open haakje. Als men daarvan gebruik wil maken is het af te raden om de schrijfwijze plaats, provincie of plaats (provincie) te gebruiken want dan gaat dat verschil weer verloren. Dan is het dus beter plaats provincie of plaats [provincie] of plaats; provincie gebruiken.

 • Uitvoervenster verdwijnt. Bij herhaald aanroepen van het sjabloon kan het gebeuren dat het uitvoervenster niet meer in beeld komt, maar dat wordt teruggeschakeld naar het Aldfaer hoofdvenster. Druk in dat geval op toets F9 en kies weer voor het rapportuitvoervenster.


Wensenlijst

 • Meertalen versie

 • Bij weergave ook de mogelijkheid alle plaatssoorten in ÚÚn overzicht te tonen

 • Weergave van alleen plaatsen met minstens n (instelbaar) aantal personen


Versielog

VersieDatumWijzigingen
7.0323-09-2016Google maps api-key toegevoegd
7.0217-05-2016url van google maps markers aangepast
7.0104-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
2.310-08-2014Helpbestand was niet meer bereikbaar; opgelost
2.223-12-20131. Kaarten werden niet getoond in IE11; opgelost
2.121-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
2.011-12-20101. Adresweergave (inclusief streetview-foto) en -opzoeken toegevoegd
  2. Opzoekresultaten kunnen automatisch worden opgenomen in MijnCoordinaten.asjl
  3. Meer dan 10 opzoekingen per keer van ontbrekende plaatsen of adressen mogelijk;
- aantal opzoekingen is instelbaar;
- in uitvoer wordt aantal opzoekpogingen vermeld
  4. Bij weergave adressen met bekende co÷rdinaten wordt ook een streetview-foto getoond indien beschikbaar
  5. Via Zoek / corrigeer op te geven plaats of adres kan op de kaart de gewenste lokatie aangegeven en automatisch opgeslagen worden
  6. Bij opzoeken ontbrekende plaatsen wordt nu ook een kaart met de gevonden plaatsen getoond met rechts daarvan de aanklikbare plaatsnamen
  7. Plaatsen en adressen met niet-toegestane tekens worden niet meer overgeslagen; teken wordt vervangen door _
  8. Spaties aan het eind van opgegeven zoekplaats- of adres worden verwijderd
  9. Bij opzoeken van een opgegeven plaats of adres dat al in de standaard- of eigen tabel voorkomt wordt dit vermeld
  10. De uitvoer van opzoekresultaten wordt weggeschreven in een submap tmp_opzoekingen van de uitvoermap
  11. Keuzemogelijkheid welke rapporten weer te geven toegevoegd
  12. Als de geboorteplaats leeg is wordt de dooppplaats genomen; als de overlijdensplaats leeg is wordt de begrafenisplaats genomen
  13. Instellingen van gekozen radiobuttonmenu's worden ook onthouden
  14. Alle co÷rdinaten in de standaardtabel zijn opgezocht via Google Maps
N.B. Dit heeft tot gevolg dat de lokatie van sommige plaatsen is gewijzigd t.o.v. de vorige versie
  15. Eenvoudige syntaxcheck en eventuele foutmelding op code MijnCoordinaten.asjl toegevoegd
  16. Toegevoegd bestandsselectie op namen
  17. Bij verticaal scrollen van weergave blijft de kaart zichtbaar
  18. Javascript-foutmelding bij opzoeken niet-gevonden adres verholpen
  19. Plaatsen en adressen met dubbele spaties werden niet goed in de eigen tabel weggeschreven; opgelost
1.127-10-2010Eerste versie