Help - ParenteelVerticaal

Doel Algemeen Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een verticaal opgebouwde grafische weergave van een instelbaar aantal generaties nageslacht van de persoon in het hoofdvenster.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


Algemeen

Evenals in de Aldfaer standaard grafische rapporten is bijkomende informatie tijdelijk beschikbaar door met de muis over een blokje te bewegen, mits via het menu voor deze optie is gekozen. Deze informatie kan in dat geval ook vastgezet worden door op een blokje te klikken.

In de nageslachtweergave worden bij een persoon met meer relaties deze relaties genummerd. Bij zijn of haar kinderen wordt het nummer van de relatie waaruit het kind geboren is tussen ronde haakjes achter de naam vermeld.

Om de kleuren van de blokjes af te drukken dient de achtergrondkleur van webpagina's mee afgedrukt te worden. Twee instellingen zijn daarbij van belang:

 • Internet Explorer versie 7. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties. Klik op het tabblad Geavanceerd. Vink onder Afdrukken het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken aan en klik vervolgens op OK.

 • Internet Explorer versie 8 en hoger. Klik op de pijl naast de knop Afdrukken en klik vervolgens op Pagina-instelling. Vink het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken aan en klik vervolgens op OK.

Als het aantal generaties en/of het aantal nakomelingen van de hoofdpersoon te groot is kan het sjabloon vastlopen. Het rapportvenster vermeldt dan OK en blijft staan. Beperk in dat geval het aantal generaties via de parameterinstelling "Aantal generaties in weergave". Of kies in het menu Instellingen de optie om de infoschermen niet weer te geven.


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand parenteelverticaalparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "ParenteelVerticaal (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaard-waarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (zie menu's hieronder):

 • Mapnaam voor de uitvoer - standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap ParenteelVerticaal van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).

 • Weergave infoschermen. De standaardwaarde is wel weergeven. Indien hiervoor gekozen wordt, verschijnt er tijdelijk extra informatie indien met de muis over een blokje bewogen wordt. Door vervolgens op het blokje te klikken wordt de tijdelijke informatie in een venstertje vastgezet. Dit venstertje is via de X rechtsboven weer te sluiten.

 • Voorzie namen in infoscherm van een hyperlink. De standaardwaarde is jumplink.

  Toelichting: Als gekozen wordt om namen als hyperlinks af te drukken, wordt door op een naam in het vastgezette infoscherm te klikken een ander bestand aangeroepen. Dat gebeurt door hyperlinks waarbij in dit geval de opbouw van de naam van dit andere bestand te kiezen is. De eerste mogelijkheid is de Aldfaer standaard opbouw, te weten: achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html.

  Er kan echter ook gekozen voor een eigen-formaat van de opbouw van de naam van de hyperlink. De standaardwaarde hiervoor is internecode.html, maar deze kan via een dialoog gewijzigd worden (menu Eigen link).

  Een derde mogelijkheid is om te kiezen voor de Aldfaer Jump-link. Door hierop te klikken vanuit het Aldfaer rapportvenster, wordt in Aldfaer de betreffende persoon in het hoofdscherm geplaatst. Na het genereren van het rapport kunnen zo op handige wijze de gegevens van een persoon worden nagekeken of aangepast.

  Let op dat het rapport waar deze hyperlink naar verwijst niet door dit sjabloon wordt gemaakt.

 • Weergave voornaam. Er kan gekozen worden uit vier mogelijkheden: Eerste voornaam (standaardwaarde); Roepnaam; Alle voornamen; Eerste voornaam voluit, overige voornamen initiaal.

 • Wel of niet inschuiven. De standaardwaarde is wel inschuiven. Dit levert de meest compacte weergave op. Het kost echter ook de meest doorlooptijd. Mocht de doorlooptijd te lang worden, dan kan hier voor niet inschuiven gekozen worden.

 • Type nageslachtslijn. Er kan gekozen worden uit drie mogelijkheden: Parenteel (standaardwaarde; beide lijnen); Genealogie (=mannelijke lijn); Vrouwelijke lijn.

 • Kwartslag roteren. De weergave zal doorgaans te breed zijn om, zelfs op papierformaat A0, af te kunnen drukken. Om die reden is het mogelijk gemaakt de weergave een kwartslag te draaien, waardoor wel een goede afdruk verkregen kan worden. Hierbij zullen in het algemeen de vakjes aan de onderzijde van de pagina middendoor gesneden worden en dan op de bovenkant van de volgende pagina verdergaan. In het algemeen biedt het sjabloon hier geen oplossing voor. Daarop is één uitzondering. Door te kiezen voor de sjabloon-standaardinstelling van lettergrootte 10 en voor een blokbreedte van 16 worden de vakjes niet meer doorgesneden bij printen via Internet Explorer op A1 staand (=portrait) of A0 liggend (=landscape) en boven- en onderpaginamarge van 10 mm. Daarbij moet bij zowel paginaheader als -footer geen veld zijn ingevuld. Bovendien moet de optie Tekst passend maken uitgeschakeld zijn. Printen moet via de pdf-printer PDF Redirect (zie http://www.exp-systems.com/).
  Let op: Bij de keuze Kwartslag roteren wordt het diagram niet goed weergegeven in de interne Aldfaer browser. Voor een goede weergave dient dan de externe browser gekozen te worden. Voor een juiste afdruk moet voor Internet Explorer gekozen worden.

 • Verander één of meer andere instellingen. Bij aanvinken hiervan volgt een menu waarin gekozen kan worden voor het gebruik van Aldfaer instellingen of van sjablooninstellingen. De standaardwaarde is sjablooninstellingen. Als gekozen wordt voor Aldfaer instellingen, worden de volgende instellingen overgenomen uit het Aldfaer Instellingenscherm:
  Rapporten: Lettertype- en grootte; Nummering (nageslacht); Begrenzing aantal generaties.
  Grafisch: Achtergrondkleur Man, Vrouw, M/V; Formaat grafisch veld; Geslachtsaanduiding tonen; Nummering tonen.

  Als gekozen wordt voor de sjablooninstellingen, komen er vervolgmenu's om de parameters in te kunnen stellen:

 • Blokbreedte. De standaardwaarde is 16.

 • Lettertype. De standaardwaarde is Verdana.

 • Lettergrootte. De standaardwaarde is 10.

 • Aantal generaties in weergave. De standaardwaarde is 40.

 • Achtergrondkleuren blokjes. De standaardwaarde is #FFFFCC (Man), #FFCCFF (Vrouw), #FFFFFF (onbekend). De kleuren kunnen worden opgegeven via engelse benaming (red, blue, white, black etc.), of via de hexadecimale kleurcode (#XXXXXX; zie b.v. http://www.december.com/html/spec/colorhex.html)

 • Weergave geslachtsaanduiding. De standaardwaarde is wel weergeven.

 • Herhaling tonen. De standaardwaarde is herhaling niet tonen. In geval van herhaling tonen worden bij iedere persoon alle nakomelingen uitgewerkt, ook als er gemeenschappelijke nakomelingen worden gevonden. Het aanmaken van het rapport kan hierdoor langer duren. In geval van herhaling niet tonen wordt het verdere nageslacht van gemeenschappelijke nakomelingen alleen bij de eerst persoon uitgewerkt. Bij de tweede en volgende persoon met hetzelfde nageslacht wordt er een verwijzing naar de eerste uitgewerkte persoon neergezet.

 • Weergave nummering. De standaardwaarde is Romeinse nummering. Er kan gekozen worden voor Geen nummering, Opeenvolgend, Subnummering en Romeinse nummering. 

Uitvoer

Het sjabloon schrijft de volgende bestanden in de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden):

 • parenteel1.html. Het hoofdbestand waarin de grafische parenteel staat.

 • parenteelverticaal.css, opmaakbestand voor de grafische weergave

 • aldfaergraphic.js, ondersteunend bestand met javascript-functies


Versielog

VersieDatumWijzigingen
7.0214-11-2015Optie toegevoegd om diagram kwartslag te draaien tbv afdrukken
7.0104-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
1.421-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
1.318-04-20111. In toolbox relatietype, leeftijd, doop- en begrafenisgegevens toegevoegd
1.219-03-20111. In toolbox bij relatie plaatsnaam toegevoegd
  2. Naast jumplink ook Aldfaer link en eigen link mogelijk
  3. Als relatiedatum ontbreekt wordt datum kerkelijk huwelijk of ondertrouw / aangifte getoond
  4. Keuze uit Parenteel, Genealogie, Vrouwelijke lijn
  5. Gebruik van bibliotheek
1.110-08-2010Eerste versie