Help - Nageslachtcirkel

Doel SVG Meldingen Instellingen Uitvoerbestanden
Speciale symbolen Afdruk op papier Weergaveproblemen Versielog  
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon genereert een cirkelvormige weergave van het nageslacht. De weergave kan gebruikt worden op een website, maar kan ook afgedrukt worden op papier.

Wanneer gekozen wordt voor het interactieve deel, kan men, door met de muisaanwijzer over de vlakken te bewegen, tevens enkele primaire gegevens oproepen, zoals de geslachtsnaam, de namen van de partners en de geboorte- en overlijdensdata.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


SVG

Voor de weergave wordt gebruik gemaakt van SVG (Scalable Vector Graphics). De gratis browsers FireFox of Opera ondersteunen standaard SVG. Voor Internet Explorer is een speciale 'plug-in' nodig.

* Adobe SVG Viewer.

Deze SVG-plugin kan gratis opgehaald worden vanaf de Adobe-site:

Hierbij dient opgemerkt te worden dat Adobe per 1-1-2009 is gestopt met ondersteuning van deze SVG viewer. De plug-in kan nog steeds gedownload worden, maar er vindt geen verdere ontwikkeling plaats. De Adobe SVG viewer is niet gecertificeerd voor installatie onder Vista, Windows7 en Windows8, maar werkt kennelijk wel.

Navigatie in/op de SVG-afbeelding (IE):

 • Via contextmenu (onder rechter-muisknop): "Zoom In", "Zoom Out" en "Original View"
 • Via CTRL + muis-slepen: Gericht inzoomen
 • Via ALT + muis-slepen: Beeld verplaatsen

Meldingen

Tijdens de uitvoering komt er mogelijk een vraag in beeld over het toestaan van ActiveX control.

Door op "Ja / Yes" te klikken, gaat het sjabloon verder.


Vanaf een bepaalde grootte van het aantal personen, inclusief partners, in het nageslacht van de hoofdpersoon (typische waarde: 600), kan er herhaaldelijk een melding komen: "Stop running this script?"

Door op "Nee / No" te klikken, gaat het sjabloon verder.


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand ncbparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "Nageslachtcirkel (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaard-waarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (zie menu's hieronder):

InstellingStandaardToelichting
UitvoermapNageslachtCirkel\ 
Roepnaam of VoornamenRoepnaam 
Met of zonder achternaamMet achternaam 
Met of zonder geboortedatumMet geboortedatum 
Met of zonder datum start relatieMet datum start relatie 
Met of zonder sterftedatumZonder sterftedatum 
Datum als alleen jaar of als volledige datumAlleen jaar 
Blokkleuren per nageslacht, of aan de hand van geslachtPer nageslacht Bij de keuze "per nageslacht" wordt per kind in de tweede generatie + diens afstammelingen een kleur toegekend
Met of zonder Interactieve deelMet Interactieve deel Bij de keuze "met interactieve deel" kan men (door met de muisaanwijzer over de vlakken te bewegen) tevens enkele primaire gegevens (zoals de geslachtsnaam en de jaren van geboorte, huwelijk en overlijden) oproepen
Alle partners of alleen de laatsteAlle partners Als alle partners worden weergegeven, worden deze in geval van meer dan 1 partner genummerd, zowel in de tekst als bij de uitvalschermen
LijntypeBeide lijnenMogelijkheden: mannelijke, vrouwelijke of beide lijnen


InstellingStandaardToelichting
Aanpassen parameterwaarden cirkel, blokken en tekst (menu "Parameters"):
Vensterhoogte1200 
Vensterbreedte1200 
Aantal generaties5Als het maximaal aantal generaties getoond moeten worden, moet hier 0 worden ingevuld
Dikte kaders vlakken1 
Aantal kleuren9 
LettertypeAldfaer lettertype 
Maximale lettergrootte12 
Minimale lettergrootte1Door de minimale font-grootte gelijk te kiezen aan de maximale font-grootte wordt bereikt dat alle teksten met dezelfde font-grootte worden afgedrukt.
 
Aanpassen Kleurinstellingen (menu "Kleuren") De kleuren kunnen worden gekozen door op een gekleurd blokje te klikken; hierna verschijnt een kleurenkiezer.
Scherm-achtergondkleurwhite 
Kleur kaderlijnenblue 
Kleur Manlightblue 
Kleur Vrouwpink 
Kleur Onzijdigwhite 
Kleur 0 (hoofdpersoon)#FFFFCC 
Kleur 1#CCFFFF 
Kleur 2#66FFFF 
Kleur 3#FFFF99 
Kleur 4#CCFFCC 
Kleur 5#99FFFF 
Kleur 6#FFFF66 
Kleur 7#CCFF99 
Kleur 8#99FFCC 
Kleur 9#FFFF33 
Tekstkleurblack 


Uitvoerbestanden

De volgende uitvoerbestanden komen in een submap van de standaardmap voor rapportuitvoer die door de gebruiker bij aanvang via een dialoogvenster wordt opgegeven (standaard-waarde NageslachtCirkel):

 • achternaam_voornaam_codeinte.htm; HTML-code t.b.v. aanroepen/tonen SVG-diagram (achternaam, voornaam, codeinte behorend bij hoofdpersoon)

 • achternaam_voornaam_codeinte.svg; SVG-code t.b.v. weergeven van het diagram.

 • nc_foutmeldingen.txt; logbestand met eventuele foutmeldingen.

 • nc_bouwer.htm; HTML+JS-code t.b.v. uitvoeren berekeningen en formeren diagram.

 • .htaccess; zie toelichting hieronder.

Om na afloop het diagram weer op het scherm te krijgen, dient het bestand achternaam_voornaam_codeinte.htm in een browser geopend te worden.

Bij plaatsing op internet dienen de bestanden achternaam_voornaam_codeinte.htm en achternaam_voornaam_codeinte.svg hier geplaatst te worden, in dezelfde map. Ook verdient het aanbeveling hier het bestand .htaccess te plaatsen. Dit bestand is op de meeste websites overbodig, doch het ontbreken er van kan bij sommige browsers (zoals Firefox) in combinatie met sommige providers tot fouten leiden.


Speciale symbolen

Achter de naam van een persoon wordt mogelijk extra informatie weergegeven, met de volgende betekenis:

 • (?) Kind uit onbekende relatie.

 • (cijfer) Als alle partners worden weergegeven, wordt, in geval van kinderen van meer dan 1 partner, het nummer van de partner tussen haakjes achter het kind vermeld.

 • (*) Als alleen de laatste relatie van een persoon wordt weergegeven, wordt bij kinderen uit een vorige relatie de aanduiding (*) achter de naam geplaatst.

 • (**) In geval van inteelt worden de kinderen weergegeven bij de ouder met het laagste generatienummer. Bij gelijke generatienummers, worden de kinderen bij de man weergegeven. De ouder bij wie in dit geval de kinderen niet worden weergegeven, krijgt (**) achter de naam, om aan te geven dat deze persoon elders in het diagram kinderen heeft.


Afdruk op papier

Het op het scherm getoonde diagram kan direct geprint worden door op het print-symbool in de statusbalk te klikken. Dit levert een, veelal verkleinde, afdruk van 1 pagina op. Bij grotere stambomen is deze afdruk echter onvolledig. Daarom worden hieronder andere printmogelijkheden beschreven, en wel:

1a. Direct printen op eigen (A4) printer

1b. Printen op eigen (A4) printer via het programma Paint

2a. Printen op groter dan A4-formaat, via het aanmaken van een pdf-bestand en gebruik van het programma Paint

2b. Printen op groter dan A4-formaat, via het aanmaken van een pdf-bestand en gebruik van het programma Inkscape

Om de afdruk goed te laten passen op het gekozen papierformaat, is het aan te bevelen de parameters Vensterhoogte en Vensterbreedte op het papierformaat af te stemmen volgens de volgende tabel.

PapierformaatVensterhoogte en -breedte
A02900
A12000
A21400
A31000
A4700

Methode 1a. Direct printen op eigen (A4) printer.

Dit is de hierboven al beschreven methode. Klik op het print-symbool in de statusbalk.

Methode 1b. Printen op eigen (A4) printer via het programma Paint.

Klik op de rechtermuisknop, en kies "SVG kopieren". Open vervolgens het programma "Paint" (Start, Alle programma's, Bureau-Accessoires, Paint), en klik op Bewerken, en dan op Plakken. Kies vervolgens Bestand, Afdrukken, of eventueel eerst Bestand, Afdrukvoorbeeld. Het diagram wordt dan op ware grootte afgedrukt, op het daartoe benodigde aantal pagina's. Om er weer één geheel van te krijgen, is vervolgens handmatig knip- en plakwerk nodig.

Methode 2a. Printen op groter dan A4-formaat, via het aanmaken van een pdf-bestand en gebruik van het programma Paint

 1. Als eerste stap moet eenmalig een pdf-printer geinstalleerd worden. Download en installeer de pdf-printer PDF reDirect, via http://www.exp-systems.com/ (Freeware version, Groene blokje Download).
  Hierna moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

 2. Met het diagram in beeld: Klik op de rechtermuis, en selecteer SVG kopieren.

 3. Open het programma Paint (Start, All Programs, Accessoires, Paint).

 4. Klik op Edit, Paste; je ziet nu het diagram in Paint.

 5. Klik op File, Print, en selecteer onder Printer Name: PDF reDirect. Klik vervolgens op Apply en sluit dit venster af door op het rode kruisje rechts boven te klikken (dus nog niet printen).

 6. Kies vervolgens File, Page setup, kies bij Size voor het gewenste papierformaat (kies Postscript Custom Page voor niet-standaard maten, en voor afdruk op groter dan A0 formaat); kies bij scaling voor Fit to 1 by 1 page als de print op 1 pagina moet passen, of kies voor None als de print op ware grootte moet zijn, en dan op OK.

 7. Kies File, Print; als het goed is, dan is de PDF reDirect printer geselecteerd. Kies dan preferences, en bij Paper/quality op advanced; check of er nog het gewenste papierformaat staat, en wijzig zonodig.

 8. Klik dan op OK, totdat het printen (d.w.z. aanmaken pdf-bestand) begint. Het PDF reDirect scherm opent.

 9. Kies in het subscherm "Folders" de gewenste map en vul onderaan bij PDF Output Filename de gewenste bestandsnaam in. Klik vervolgens op Save. Nu wordt het pdf-bestand aangemaakt, op het opgegeven papier-formaat, en als dit gebeurd is, verschijnt dit bestand op het scherm. Dit scherm kan gesloten worden, en vervolgens kan ook het PDF redirect-scherm gesloten worden. Het aangemaakte bestand kan op een printer die dit formaat aankan, geprint worden.

Methode 2b. Printen op groter dan A4-formaat, via het aanmaken van een pdf-bestand en gebruik van het programma Inkscape.

Deze methode is iets ingewikkelder dan de vorige methode, maar levert doorgaans een betere print-kwaliteit. De afdruk past op 1 pagina. Deze methode staat uitvoerig beschreven op de pagina Afdrukken van grafische overzichten.


Weergaveproblemen

Controleer, bij geen of vermoedelijk onjuiste weergave, het logbestand (nc_foutmeldingen.txt) op foutmeldingen:

 1. code niet gevonden in functie code_ind()

 2. persoon met meer dan 40 kinderen (maximum)

 3. persoon met meer dan 5 relaties (maximum)

 4. het aantal generaties is groter dan 100 (maximum)

Overige beperkingen:

 • Weergave met Emia SVG-viewer is (nog) niet mogelijk (ondersteunt geen TextPath)

 • Tekstmodule toegesneden op Verdana lettertype; bij andere types mogelijk te grote of te kleine tekstweergave

 • Maximaal 100 generaties, 40 kinderen per persoon en 3 partners (kaderbeschrijvingen)

 • Er wordt niet gecontroleerd op niet ingevulde of verkeerde parameter-waarden in invulmenu's; deze kunnen (javascript) foutmeldingen geven

 • Als het aantal personen in het diagram te groot wordt, kan de doorlooptijd erg lang worden, en kunnen er fouten optreden; de grens is afhankelijk van de PC capaciteiten.


Versielog

VersieDatumWijzigingen
8.0107-06-2019Instellingen via samengesteld menu
7.0209-07-2018Uitvoermap had soms \ te veel t.g.v. wijziging in _QUOT in 7.0
7.0104-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
2.1829-03-20151. Kinderen waren gesorteerd per relatie, nu als in hoofdscherm
2.1721-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
2.1630-03-20111. ' in namen werkte niet goed; opgelost
  2. Vastlopen rapport bij lege bestandsselectie opgelost
  3. Sjabloon werkt nu ook onder de 64-bit versie van IE-9
  4. Diverse fouten in weergave infoschermen bij diverse browsers opgelost
  5. Foutmelding bij niet kiezen voor ActiveX opgelost
  6. Gebruik van bibliotheek
2.1524-02-2010Help via internet
2.1422-06-2009Volgorde kinderen verbeterd in geval van onbekende geboortedatum
2.1328-05-20091. Uitvalvenster was niet goed bij persoon zonder geboorte-, sterftedatum en zonder relaties
  2. Versiecontrole via Aldfaer-basis
  3. Alleen eerste voornaam als roepnaam gekozen is en deze ontbreekt
  4. Printtabel per papiergrootte in help
2.1202-10-2008Bij keuze geen weergave interactieve deel worden geen kaderbeschrijvingen meer aangemaakt; dit om printen via Inkscape 0.46 mogelijk te maken
2.1129-04-20081. Jaartallen < 1000 met daarin geen 8 of 9 werden in javascript verkeerd weergegeven; opgelost door yyyy te vervangen door Y in datumfuncties
  2. Keuze alleen jaar of volledige datum toegevoegd
  3. Info-bestand ingekort en versielog in help opgenomen
2.1024-03-20081. Functie read_inp opgesplitst in zes delen:
initialize_pers, read_inp_pers (één functie per persoon), finalize_person, initialize_fam, read_inp_fam en initialize.
Reden: bij te grote stambomen werd de functie read_inp in nc_bouwer te groot, en dit geeft javascript foutmelding
  2. Afdrukken sterftejaar instelbaar
  3. Minimale fontgrootte instelbaar; door deze gelijk te kiezen aan maximale fontgrootte hebben alle teksten even groot lettertype
  4. Wegschrijven uitvoer in delen gesplitst via overwrite en append filemode
  5. Verbeterde voortgangsindicatie via Progress
  6. Ruimte tussen blokken zelfde generatie verwijderd
2.922-02-2008In mannelijke of vrouwelijke lijn werden vrouwelijke of mannelijke kinderen toegevoegd
2.817-01-20081. Dialoog gewijzigd volgens model Han Kortekaas, comtrole op foute tekens in bestandsnaam
  2. Bij aanroep help wordt help-file weggeschreven naar submap Bonushelp van map Overzichten
  3. Hyperlinks in info-bestand aangepast
  4. Naamgeving bestanden met HTML-code t.b.v. aanroepen/tonen SVG-diagram gewijzigd in achternaam_voornaam_codeinte
2.708-01-20081. Mapnaam uitvoer relatief gemaakt t.o.v. standaardmap voor Overzichten
  2. Instellingsbestand heeft extensie cfg ipv asjl; wordt eerst naar uitvoermap weggeschreven, en daarna via filecopyback naar sjabloonmap