Help - KwartierstaatA4

Doel Algemeen Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een grafische kwartierstaat die met behulp van Internet Explorer op een A4-printer geprint kan worden.

Het probleem bij het printen van een grafisch overzicht via een browser is dat niet meer dan één pagina breed wordt afgedrukt. Daardoor komen hogere generaties niet op papier. Dit sjabloon verdeelt daarom het grafisch voorgeslacht over een aantal bestanden zodat deze elk apart op A4-formaat geprint kunnen worden. Het eerste bestand betreft de generaties 1, ... N, het tweede bestand de generaties N+1, ... 2*N enz., waarbij N het op te geven aantal generaties per pagina is.

De deelbestanden hebben de namen kwartierstaat1.html, kwartierstaat2.html enz. Naast elkaar gelegd vormen zij gezamenlijk het grafisch voorgeslacht. Door via handmatig knip- en plakwerk gelijke marges van de paginaranden af te knippen en ze vervolgens aan elkaar te plakken ontstaat één geheel. Daarbij is het van belang dat bij het printen geen automatische schaling wordt toegepast, maar dat alle bestanden op 100% worden geprint.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


Algemeen

Evenals in de Aldfaer standaard grafische rapporten is bijkomende informatie tijdelijk beschikbaar door met de muis over een blokje te bewegen, mits via het menu voor deze optie is gekozen. Deze informatie kan in dat geval ook vastgezet worden door op een blokje te klikken.

Om de kleuren van de blokjes af te drukken dient de achtergrondkleur van webpagina's mee afgedrukt te worden. Dit kan als volgt ingesteld worden:

 • Internet Explorer versie 7. Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties. Klik op het tabblad Geavanceerd. Vink onder Afdrukken het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken aan en klik vervolgens op OK.

 • Internet Explorer versie 8. Klik op de pijl naast de knop Afdrukken en klik vervolgens op Pagina-instelling. Vink het selectievakje Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken aan en klik vervolgens op OK.

Het afdrukken gaat bij gebruik van andere browsers dan Internet Explorer niet altijd goed. Hoewel het diagram bij andere browsers goed in beeld verschijnt, worden de blokjes op met name de vervolgpagina's niet altijd afgedrukt.

Als het aantal generaties en/of het aantal voorouders van de hoofdpersoon te groot is kan het sjabloon vastlopen. Het rapportvenster vermeldt dan OK en blijft staan. Beperk in dat geval het aantal generaties via de parameterinstelling "Aantal generaties in weergave". Of kies in het menu Instellingen de optie om de infoschermen niet weer te geven.


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand kwartierstaata4parmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "KwartierstaatA4 (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaardwaarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (zie menu's hieronder):

 • Weergave voornaam. Er kan gekozen worden uit vier mogelijkheden: Eerste voornaam (standaardwaarde); Roepnaam; Alle voornamen; Eerste voornaam voluit, overige voornamen initiaal.

 • Voorzie namen in infoscherm van een hyperlink. De standaardwaarde is jumplink.

  Toelichting: Als gekozen wordt om namen als hyperlinks af te drukken, wordt door op een naam in het vastgezette infoscherm te klikken een ander bestand aangeroepen. Dat gebeurt door hyperlinks waarbij in dit geval de opbouw van de naam van dit andere bestand te kiezen is. De eerste mogelijkheid is de Aldfaer standaard opbouw, te weten: achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html.

  Er kan echter ook gekozen voor een eigen-formaat van de opbouw van de naam van de hyperlink. De standaardwaarde hiervoor is internecode.html, maar deze kan via een dialoog gewijzigd worden (menu Eigen link).

  Een derde mogelijkheid is om te kiezen voor de Aldfaer Jump-link. Door hierop te klikken vanuit het Aldfaer rapportvenster, wordt in Aldfaer de betreffende persoon in het hoofdscherm geplaatst. Na het genereren van het rapport kunnen zo op handige wijze de gegevens van een persoon worden nagekeken of aangepast.

  Let op dat het rapport waar deze hyperlink naar verwijst niet door dit sjabloon wordt gemaakt.

 • Achtergrondkleuren blokjes. De standaardwaarde is #FFFFCC (Man), #FFCCFF (Vrouw), #FFFFFF (onbekend). De kleuren kunnen worden gewijzigd door op een vakje te klikken, waarna een kleurenkiezer verschijnt.

 • Weergave infoschermen. De standaardwaarde is wel weergeven. Indien hiervoor gekozen wordt, verschijnt er tijdelijk extra informatie indien met de muis over een blokje bewogen wordt. Door vervolgens op het blokje te klikken wordt de tijdelijke informatie in een venstertje vastgezet. Dit venstertje is via de X rechtsboven weer te sluiten.

 • Wel of niet inschuiven. De standaardwaarde is wel inschuiven. Dit levert de meest compacte weergave op. Het kost echter ook de meest doorlooptijd. Mocht de doorlooptijd te lang worden, dan kan hier voor niet inschuiven gekozen worden. Dit kost echter meer papier bij het afdrukken.

 • Gebruik Aldfaer-instellingen. Als gekozen wordt voor Aldfaer instellingen, worden de volgende instellingen overgenomen uit het Aldfaer Instellingenscherm:
  Rapporten: Lettertype- en grootte; Begrenzing aantal generaties.
  Grafisch: Achtergrondkleur Man, Vrouw, M/V; Formaat grafisch veld; Geslachtsaanduiding tonen; Generaties per pagina; Nummering tonen.

 • Weergave geslachtsaanduiding. De standaardwaarde is wel weergeven.

 • Weergave kwartiernummering. De standaardwaarde is niet weergeven.

 • Herhaling tonen. De standaardwaarde is herhaling niet tonen. In geval van herhaling tonen worden bij iedere persoon alle voorouders uitgewerkt, ook als er gemeenschappelijke voorouders worden gevonden. Het aanmaken van het rapport kan hierdoor langer duren. In geval van herhaling niet tonen wordt het verdere voorgeslacht van gemeenschappelijke voorouders (kwartierherhaling) alleen bij de eerst persoon uitgewerkt. Bij de tweede en volgende persoon met dezelfde voorouders wordt er een verwijzing naar de eerste uitgewerkte persoon neergezet.

 • Blokken wel of niet op 1 pagina. De standaardwaarde is wel op 1 pagina. De vakjes worden aan de onderzijde van de pagina soms middendoor gesneden en gaan dan op de bovenkant van volgende pagina verder. In het algemeen biedt het sjabloon hier geen oplossing voor. Daarop is één uitzondering. Door te kiezen voor blokken wel op 1 pagina worden bij de sjabloon-standaardinstelling van lettergrootte 10 de vakjes niet meer doorgesneden bij printen via Internet Explorer op A4 staand (=portrait) en boven- en onder paginamarge van 0.2 inch (=5.08 mm). Daarbij moet bij zowel paginaheader als -footer tenminste één veld zijn ingevuld. Bovendien moet de optie Tekst passend maken uitgeschakeld zijn. Printen moet via de pdf-printer PDF Redirect.

 • Blokbreedte. De standaardwaarde is 16.

 • Lettergrootte. De standaardwaarde is 10.

 • Aantal generaties in weergave. De standaardwaarde is 40.

 • Aantal generaties per pagina. De standaardwaarde is 3.

 • Lettertype. De standaardwaarde is Verdana, Helvetica, sans-serif.

 • Mapnaam voor de uitvoer - standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap KwartierstaatA4 van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).


Uitvoer

Het sjabloon schrijft de volgende bestanden in de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden):

 • index.html, het hoofdbestand dat na uitvoer op het scherm verschijnt als het aantal generaties groter is dan het opgegeven aantal generaties per pagina. Als het aantal generaties niet groter is dan het opgegeven aantal generaties per pagina, wordt er maar één bestand gemaakt, met de naam kwartierstaat1.html.

 • kwartierstaatxxx.html, met xxx opeenvolgende getallen (1, 2, 3, ...). Dit zijn de bestanden waarin de totale grafische kwartierstaat wordt opgedeeld.

 • kwartierstaata4.css, opmaakbestand voor de grafische weergave

 • aldfaergraphic.js, ondersteunend bestand met javascript-functies


Versielog

VersieDatumWijzigingen
8.0123-06-2019Instellingen via samengesteld menu
7.0104-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
1.1021-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
1.918-04-20111. In toolbox relatietype, leeftijd, doop- en begrafenisgegevens toegevoegd
1.819-03-20111. In toolbox bij relatie plaatsnaam toegevoegd
  2. Naast jumplink ook Aldfaer link en eigen link mogelijk
  3. Als relatiedatum ontbreekt wordt datum kerkelijk huwelijk of ondertrouw / aangifte getoond
  4. Gebruik van bibliotheek
1.712-10-20101. Blokken worden op 1 pagina gehouden bij lettergrootte 10
  2. Datums partners toegevoegd
1.615-08-2010Uitvoer wordt in delen weggeschreven zodat grotere stambomen ook getoond kunnen worden
1.507-08-2010<? in datums gaf een fout
1.404-04-20101. Kwartiernummers en infoschermen in geval van herhaling waren gelijk; deze zijn nu verschillend gemaakt
  2. Keuze wel of niet herhalen tonen
  3. Bij niet inschuiven was het midden van een ouderblok soms hoger dan dat van het kindblok (trapje omhoog)
1.323-03-20101. Jumplink toegevoegd in infoschermen
  2. Keuze uit 4 voornaamweergaves
  3. Keuze uit wel of niet inschuiven
  4. Instellingen te kiezen als Aldfaerinstellingen of sjablooninstellingen
  5. Blokkleuren instelbaar
  6. Lettertype instelbaar
  7. Weergave geslachtsaanduiding instelbaar
  8. Weergave nummering instelbaar
1.219-03-2010Inschuiven toegevoegd
1.103-03-2010Eerste versie