Help - Familiedas

Doel Algemeen Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een grafische weergave van een instelbaar (standaard = 3) aantal generaties voor- en nageslacht van elke persoon in één van de volgende te kiezen bestandsselecties: het gehele bestand, het nageslacht van de hoofdpersoon, alleen de hoofdpersoon, de hoofdpersoon en diens gezin, het voor- en nageslacht van de hoofdpersoon of het voorgeslacht van de hoofdpersoon.

Via klikken op persoonsnamen kan vanuit de weergave van de ene persoon naar de weergave van de andere persoon gesprongen worden. Ook wordt van alle personen in de bestandsselectie een naamindex gegenereerd van waaruit de grafische weergaves oproepbaar zijn.

Op deze manier kan via muisklikken grafisch door de stamboom genavigeerd worden.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


Algemeen

Omdat van elke persoon in de bestandsselectie een weergave wordt aangemaakt, kan de doorlooptijd van het sjabloon bij met name de keuze "gehele bestand" lang worden.

Namen in blauw zijn aanklikbaar, namen in zwart behoren niet tot de bestandsselectie, en zijn derhalve niet aanklikbaar.

Evenals in de Aldfaer standaard grafische rapporten is bijkomende informatie tijdelijk beschikbaar door met de muis over een blokje te bewegen, mits via het menu voor deze optie is gekozen. Deze informatie kan in dat geval ook vastgezet worden door op een blokje te klikken, mits niet op een naam in het blokje wordt geklikt. Dit laatste heeft namelijk het effect dat naar de weergave van die persoon wordt gesprongen.

Bekijkt u het rapport met de interne Aldfaerbrowser, dan kan een persoon in het hoofdvenster van Aldfaer worden opgeroepen door in het vastgezette venster op zijn of haar naam te klikken. Ook dit vereist dat via het menu gekozen is voor deze mogelijkheid.

In de nageslachtweergave worden bij een persoon met meer relaties deze relaties genummerd. Bij zijn of haar kinderen wordt het nummer van de relatie waaruit het kind geboren is tussen ronde haakjes achter de naam vermeld.


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand familiedasparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "FamilieDas (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaard-waarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (zie menu hieronder):

 • Bestandsselectie. Er kan gekozen worden voor het gehele bestand, het nageslacht van de hoofdpersoon, alleen de hoofdpersoon, de hoofdpersoon en diens gezin, het voor- en nageslacht van de hoofdpersoon of het voorgeslacht van de hoofdpersoon. De standaard-waarde is het voor- en nageslacht van de hoofdpersoon.

 • Weergave voornaam. Standaard wordt de eerste voornaam vermeld. Er kan ook gekozen worden voor roepnaam, alle voornamen of eerste voornaam voluit en overige voornamen afgekort tot eerste letter.

 • Mapnaam voor de uitvoer - standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap FamilieDas van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).

 • Weergave geboortejaar in de Naamindex. De standaardwaarde is niet weergeven. Deze optie is bedoeld om bij gelijke namen personen in de index te kunnen onderscheiden.

 • Weergave infoschermen. De standaardwaarde is wel weergeven. Indien hiervoor gekozen wordt, verschijnt er tijdelijk extra informatie indien met de muis over een blokje bewogen wordt. Door vervolgens op het blokje te klikken wordt de tijdelijke informatie in een venstertje vastgezet. Dit venstertje is via de X rechtsboven weer te sluiten.

 • Weergave jumplink. De standaardwaarde is wel weergeven. Dit geeft de mogelijkheid een persoon in het hoofdvenster te zetten. Hiertoe dient eerst het tijdelijke informatievenster vastgezet te worden door op een blokje te klikken. Door vervolgens op een naam in het vastgezette blokje te klikken, komt deze persoon in het Aldfaer hoofdscherm. Indien het hoofdscherm niet zichtbaar is, kan dit met de toets F9 worden opgeroepen. Ook is het mogelijk rapport- en hoodfvenster naast of onder elkaar op het scherm te zetten zodat beide tegelijkertijd zichtbaar zijn. Dit is uiteraard alleen zinvol binnen de interne Aldfaerbrowser. Na afsluiten Aldfaer en vervolgens oproepen van dit rapport vanuit de uitvoermap of vanaf een internetlokatie werkt dit niet meer. Om deze reden wordt bij deze laatste toepassingen aanbevolen deze optie uit te zetten.

 • Blokbreedte. De standaard-waarde is 16.

 • Lettergrootte. De standaard-waarde is 10.

 • Aantal generaties in de weergave. De standaard-waarde is 3.


Uitvoer

Het sjabloon schrijft de volgende bestanden in de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden):

 • index.html, het hoofdbestand dat na uitvoer op het scherm verschijnt; dit bestaat uit drie gedeelten: de eerste letters van de achternamen; de persoonsnamen; en het gedeelte waar de grafische weergave van de hoofdpersoon wordt getoond.

 • hoofdletterindex.html, het bestand met de eerste letters van de achternamen

 • naamindex.html, het bestand van persoonsnamen

 • familiedas.css, opmaakbestand voor de grafische weergave

 • fdxxx.html, per persoon in de bestandsselectie een bestand met diens grafische weergave; hierin is xxx de unieke interne code van deze persoon

Versielog

VersieDatumWijzigingen
8.0112-06-2019Instellingen via samengesteld menu
7.0131-07-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
1.710-08-2014Helpbestand was niet meer bereikbaar; opgelost
1.621-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
1.516-05-2010Keuze uit 4 voornaamweergaves
1.417-02-2010Help via internet
1.324-08-2009Achtergond dummyblok transparant zodat dit ook bij willekeurige achtergrond niet getoond wordt
1.218-06-20091. Informatievensters toegevoegd
  2. Mogelijkheid tot jumplinks toegevoegd
  3. Keuze eerste voornaam / roepnaam toegevoegd
1.126-03-2009Eerste versie