Help - Diavoorstelling

Doel Instellingen Uitvoerbestand Versielog
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een diavoorstelling van de foto's in het bestand. Dat wil zeggen dat de foto's achtereenvolgens op het scherm getoond worden. De tijdsduur per foto (standaard 5 seconde) is instelbaar.

Er kan gekozen worden voor het gehele bestand, het nageslacht van de hoofdpersoon, of het voorgeslacht van de hoofdpersoon.

Het aantal foto's per persoon wordt overgenomen van de instelling "Maximaal één foto" in de instellingen voor tekstrapporten. De instelling "Materiaal" wordt genegeerd, omdat de bedoeling van dit sjabloon uitsluitend is om materiaal weer te geven.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


Instellingen

Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand diavoorstellingparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "Diavoorstelling (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaard-waarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (zie menu hieronder):

 • Mapnaam voor de uitvoer - standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap DiaVoorstelling van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).

 • Druk wel of niet de generatienummers af - standaard worden de generatienummers niet afgedrukt.

 • Bestandsselectie. Er kan gekozen worden voor het gehele bestand, het nageslacht van de hoofdpersoon of het voorgeslacht van de hoofdpersoon. De standaard-waarde is het nageslacht van de hoofdpersoon.

 • Relatieve mapnaam foto's - standaard is dit veld leeg.

  Toelichting. Bij plaatsing van het uitvoerbestand op internet dienen ook de foto's op internet geplaatst te worden. Het is daarbij niet noodzakelijk dat deze foto's zich in dezelfde map bevinden als het uitvoerbestand. Via deze dialoog kan de map worden opgegeven waar de fotobestanden zich bevinden; deze map is relatief ten opzichte van de map van het uitvoerbestand.

  Als beide dus in dezelfde map staan, kan dit veld leeg blijven. Als de fotobestanden in een naastgelegen map "fotos" zijn opgeslagen, dient hier ../fotos te worden ingevuld. Merk dus op dat om een map omhoog te gaan er .. moet worden ingevuld. En om vervolgens weer een submap te krijgen, dient het / teken (en dus niet het \ teken zoals bij de map voor het uitvoerbestand) gebruikt te worden, gevolgd door de naam van de submap.

  Let op dat het sjabloon de fotobestanden zelf niet in deze opgegeven map plaatst - dat moet buiten het sjabloon om door de gebruiker gedaan worden. Het sjabloon kopiëert de fotobestanden wel altijd in de map waar het uitvoerbestand geplaatst wordt. Als dus gekozen wordt voor een andere relatieve mapnaam voor de foto's, kunnen de fotobestanden in de map van het uitvoerbestand verwijderd worden. Dit dient ook weer buiten het sjabloon om te gebeuren.

 • Fotovolgorde - standaard is dit willekeurig

  Er kan ook gekozen worden voor "op volgorde". In dat geval worden de foto's getoond volgens interne code (bij keuze volledig bestand), per tak (bij keuze nageslacht) of per kwartiernummer (bij keuze voorgeslacht).

 • Weergave persoonsgegevens - standaard worden deze wel weergegeven

 • Weergave fototitels - standaard worden deze wel weergegeven

 • Weergave voettekst - standaard worden deze niet weergegeven

  Als deze wel wordt weergegeven, is dit Diavoorstelling van: de bestandsnaam bij keuze volledig bestand, nageslacht van naam van de hoofdpersoon bij keuze nageslacht en voorgeslacht naam van de hoofdpersoon bij keuze voorgeslacht.

 • Parameterwaarden Op dit moment kan één parameter ingesteld worden: de tijsduur per foto, in secondes. De standaardwaarde hiervoor is 5 seconde.

Uitvoer

Het sjabloon schrijft een bestand DiaVoorstelling.html in de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).


Versielog

VersieDatumWijzigingen
8.0109-06-2019Instellingen via samengesteld menu
7.0131-07-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
1.710-08-2014Helpbestand was niet meer bereikbaar; opgelost
1.615-11-2013Pauzeren / doorgaanoptie via spatiebalk toegevoegd
1.530-09-20131. Interne Aldfaer browser gaf Floating point division by zero foutmelding; opgelost
  2. Geleidelijke overgang tussen opeenvolgende foto's (crossfading) verwijderd omdat IE10 dit niet ondersteunt
1.421-03-20131. Help geschikt gemaakt voor IE10
1.317-02-20101. Help via internet
  2. De weergave van teksten onder de foto's werkt nu ook onder FireFox
1.208-02-2010Foto's werden niet getoond in IE8; opgelost
1.104-10-2008Eerste versie