Afdrukken grafische overzichten

Algemeen Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4
Groep 5 Diversen      
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Algemeen

Aldfaer kent een groot aantal sjablonen die een grafisch overzicht van de stamboom geven. Vaak zijn deze overzichten te groot om op één A4-tje af te drukken en is een groter papierformaat (A3, A2, A1, A0) nodig. Voor dergelijke afdrukken is men aangewezen op een drukker of kopieerwinkel. Deze willen meestal een bestand aangeleverd krijgen in een standaardformaat, b.v. pdf.

In dit document wordt beschreven hoe van een grafisch overzicht een pdf-bestand op de gewenste papiermaat gemaakt kan worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde pdf-printer. Dit is niet een gewone printer waar papier ingaat waar iets op wordt afgedrukt. Een pdf-printer is een tussenstap in het afdrukproces. Het is een programma dat op de PC een bestand aanmaakt. Dit bestand kan vervolgens, meestal via een drukker of kopieerwinkel, op een printer worden afgedrukt die grotere papierformaten dan A4 aankan. In de tabbladen van de groepen 1, 2, 4 en 5 wordt uitgelegd hoe dit programma (pdf-printer) geïnstalleerd en gebruikt wordt.

Hoe u te werk moet gaan hangt af van het betreffende sjabloon. Zoek in onderstaande tabel de groep op waar het sjabloon toe behoort en klik vervolgens hierboven op het vakje van de bijbehorende groep.

GroepSjabloon
Groep 1Standaard Grafische Kwartierstaat
Standaard Grafisch Parenteel
Groep 2KwartierstaatA4
KwartierstaatVerticaal
Parenteel A4
ParenteelVerticaal
Groep 3Vooroudercirkels
Voorouderschema
Vooroudertijdlijn
Groep 4Voorouderwaaier
Voorouderboom
Voorouderdas
Voorouderrad
Groep 5Familiecirkel
Fotostamboom
Nageslachtcirkel

Groep 1

Sjablonen: Standaard Grafische Kwartierstaat, Standaard Grafisch Parenteel

Het afdrukken bestaat uit de volgende stappen:

1. Installeer een PDF-printer (eenmalig)

2. Instellingen van Internet Explorer aanpassen (eenmalig)

3. Ga naar de Aldfaer Instellingen en stel de lettergrootte, het aantal generaties per pagina en de breedte van het grafisch veld in

4. Maak het overzicht en maak een print via de pdf-printer

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken

Hieronder wordt elke stap in detail uitgelegd.

1. Installeer een PDF-printer (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd). Download en installeer de pdf-printer PDF reDirect, via http://www.exp-systems.com/. Klik op het groene blokje "Download", klik dan op Download in de eerste rij van de groene kolom PDF Redirect en dan nog een keer op Download now en volg de installatie-instructies.

 

2. Instellingen van Internet Explorer aanpassen (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd).

a) Om de kleuren van de blokjes af te kunnen drukken, dient de achtergrondkleur van webpagina's mee afgedrukt te worden. Hiervoor moet een instelling van Internet Explorer worden aangepast. Welke instelling dat is hangt af van de gebruikte versie van IE.

Achtergrondkleur van webpagina's afdrukken in IE7:

Ga via Start naar het Configuratiescherm en selecteer daar 'Internetopties' (categorie Netwerk- en Internetverbindingen). Klik daarin op de tab Geavanceerd, zet onder het kopje Afdrukken een vinkje in het selectievakje 'Achtergrondkleuren en -albeeldingen afdrukken'.

Achtergrondkleur van webpagina's afdrukken in IE8, IE9, IE10, IE11:

Start Internet Explorer en klik op Bestand, Pagina instelling of op het pijltje naast het printer-ikoontje. Zet daarin een vinkje in het selectievakje 'Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken'.

b) Ook moet in hetzelfde scherm de optie 'Tekst passend maken inschakelen' worden aangevinkt.

Klik daarna onderaan op OK.

 

Let op: Deze aanpassingen van de afdrukinstelling geldt nu ook voor afdrukken van andere pagina's die vanuit Internet Explorer gemaakt gaan worden. Meestal zal dit niet de bedoeling zijn, daarom moeten na de afdrukwerkzaamheden met Aldfaer deze instellingen weer teruggezet worden.

3. Ga naar de Aldfaer Instellingen en stel de lettergrootte, het aantal generaties per pagina en de breedte van het grafisch veld in. De optimale instellingen hangen af van het aantal generaties in Parenteel / kwartierstaat en het papierformaat. Bij gebruik van het standaard-lettertype Verdana, een lettergrootte van 10 en een breedte van het grafisch veld van 20 geeft de onderstaande tabel het aantal generaties dat op de gegeven papiersoort past. De eerste kolom correspondeert met papierkeuze portret (staand), de tweede met papierkeuze landschap (liggend). Het aantal generaties in het grafisch overzicht bepaalt dus de papiersoort.

PapiersoortAantal generaties
 PortretmodusLandschapmodus
A02226
A11522
A21015
A3710
A457

Het instellingmenu in Aldfaer krijgt u door in de menubalk bovenaan te klikken op Extra --> Instellingen. Klik op Rapporten en stel de lettergrootte en de generatiebegrenzing in. Onder Begrenzing kunt u aangeven of u uw overzicht wilt beperken voor wat betreft het aantal generaties. Door een vinkje voor het Aantal generaties te zetten kunt u vervolgens het maximaal aantal generaties invoeren, dat u in uw overzicht wilt zien. Als u het vinkje weglaat of verwijdert, is de uitvoer onbeperkt.

Klik vervolgens op Grafisch, stel de breedte van het grafisch veld in, zet een vinkje bij Kwartierstaat --> alleen geregistreerde voorouders en vul twee keer het gewenste aantal generaties per pagina in; dit is het aantal generaties dat in de breedte op een pagina geplaatst wordt. Aangeraden wordt om hier minimaal het gewenste aantal generaties in het overzicht in te vullen zodat de afdruk straks horizontaal op één pagina-breedte past. Verticaal is er mogelijk meer dan één pagina nodig, afhankelijk van de stamboomgegevens.

Als namen niet in de vakjes passen dient de breedte van het grafisch veld vergroot te worden. Kleiner maken van de lettergrootte helpt niet, omdat de veldgrootte wordt uitgedrukt in eenheden van de lettergrootte. Bij grotere veldgrootte gelden de generatiegrootten in de tabel hierboven niet meer en moeten deze door proberen opnieuw vastgesteld worden.

4. Maak het overzicht en maak een print via de pdf-printer.

Start het sjabloon en wacht tot de uitvoer op het scherm verschijnt. Klik dan op het print-symbool bovenaan het scherm. U krijgt dan een Print-scherm te zien waarin als een van de printers staat PDF reDirect v2. Selecteer deze printer door deze met de muis aan te klikken. Klik vervolgens op Preferences.

U krijgt nu een scherm Printing preferences. Stel hier de gewenste printrichting in (Portrait of Landscape) en klik daarna op Advanced.

U krijgt nu een scherm Pro Advanced Options. Kies daarin het gewenste papierformaat op grond van de tabel in punt 3 hierboven. (Schuif de schuifbalk omhoog om ook A0 te zien). Sluit dit scherm af met OK, sluit ook het Printing preferences-scherm dat u nu weer te zien krijgt af met OK en klik op Afdrukken.

U krijgt nu een scherm te zien als hieronder afgebeeld. Kies in het Folders-gedeelte de map waarin u het aan te maken pdf-bestand wilt opslaan. Vervang in het "PDF output filename"-gedeelte eventueel index_html door een meer betekenisvolle naam van het bestand. Zet een vinkje bij "View in PDF Reader after saving". Klik vervolgens op Save. Als er al een bestand met de opgegeven naam in de gekozen map staat krijgt u een vraag of u dit bestand wilt vervangen (overwrite). Daarna verschijnt het aangemaakte pdf-bestand in uw pdf-programma (mits aanwezig). Doorgaans is dit Adobe Acrobat Reader. Controleer of het bestand er goed en volledig uitziet. Sluit daarna uw pdf-programma en klik in het pdf-redirect-scherm op Exit.

 

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken. Het in het vorige punt gemaakte pdf-bestand kunt u op een usb-stick zetten en daarmee naar een drukker of kopieerwinkel gaan. Hier kunt u dit bestand af laten drukken.

Groep 2

Sjablonen: KwartierstaatA4, KwartierstaatVerticaal, Parenteel A4, ParenteelVerticaal

Hoewel de sjablonen ParenteelA4 en KwartierstaatA4 vooral zijn bedoeld om een afdruk op A4 formaat te maken (waarbij na afloop de losse A4-tjes handmatig aan elkaar geplakt moeten worden), kunnen deze sjablonen ook gebruikt worden om een afdruk op groter papierformaat te maken, waarbij het geheel op één pagina past.

Het afdrukken bestaat uit de volgende stappen:

1. Installeer een PDF-printer (eenmalig)

2. Instellingen van Internet Explorer aanpassen (eenmalig)

3. Start het sjabloon en kies via het menu de juiste instellingen voor de lettergrootte, het aantal generaties per pagina en de blokbreedte

4. Maak het overzicht en maak een print via de pdf-printer

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken

Hieronder wordt elke stap in detail uitgelegd.

1. Installeer een PDF-printer (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd). Download en installeer de pdf-printer PDF reDirect, via http://www.exp-systems.com/. Klik op het groene blokje "Download", klik dan op Download in de eerste rij van de groene kolom PDF Redirect en dan nog een keer op Download now en volg de installatie-instructies.

 

2. Instellingen van Internet Explorer aanpassen (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd).

a) Om de kleuren van de blokjes af te kunnen drukken, dient de achtergrondkleur van webpagina's mee afgedrukt te worden. Hiervoor moet een instelling van Internet Explorer worden aangepast.

Achtergrondkleur van webpagina's afdrukken in IE11:

Start Internet Explorer en klik op Extra (Tandwieltje rechts boven) en vervolgens Afdrukken -> Pagina instelling... Zet daarin een vinkje in het selectievakje 'Achtergrondkleuren en -afbeeldingen afdrukken'.

b) Ook moet in hetzelfde scherm de optie 'Tekst passend maken inschakelen' worden uitgeschakeld.

c) Kies als marges: Links en Rechts 15 mm., Boven en Onder 5 mm.

Klik daarna onderaan op OK.

 

Let op: Deze aanpassingen van de afdrukinstelling geldt nu ook voor afdrukken van andere pagina's die vanuit Internet Explorer gemaakt gaan worden. Meestal zal dit niet de bedoeling zijn, daarom moeten na de afdrukwerkzaamheden met Aldfaer deze instellingen weer teruggezet worden.

3. Start het sjabloon en kies via het menu de juiste instellingen voor het aantal generaties per pagina en de blokbreedte. Bij de sjablonen ParenteelA4 en KwartierstaatA4 hangen de optimale instellingen af van het aantal generaties in Parenteel / kwartierstaat en het papierformaat. Bij gebruik van het standaard-lettertype Verdana, een lettergrootte van 10 en een blokbreedte van 18 geeft de onderstaande tabel het aantal generaties dat op de gegeven papiersoort past. De eerste kolom correspondeert met papierkeuze portret (staand), de tweede met papierkeuze landschap (liggend). Het aantal generaties in het grafisch overzicht bepaalt dus de papiersoort.

PapiersoortAantal generaties
 PortretmodusLandschapmodus
A01319
A1913
A269
A346
A434

Bij de sjablonen ParenteelVerticaal en KwartierstaatVerticaal is niet in het algemeen te zeggen bij welke instellingen de afdruk in de breedte op één pagina past. Per geval dient men dit te bepalen door de blokbreedte te wijzigen en vervolgens te proberen of het overzicht op één pagina past.

Kies na het starten van het sjabloon voor Instellingen aanpassen. Vink in het volgende menu aan: Verander één of meer andere instellingen. Kies in het volgende menu: Verander en gebruik sjablooninstellingen. Zet in het volgende menu de blokbreedte op 20 en het aantal generaties per pagina op 26. Kies in het volgende menu (Sjablooninstellingen) de door u gewenste opties. Kies in het volgende menu de gewenste nummering. Daarna begint het sjabloon te lopen, wacht tot de uitvoer op het scherm verschijnt.

Als namen niet in de vakjes passen dient de blokbreedte vergroot te worden. Kleiner maken van de lettergrootte helpt niet, omdat de veldgrootte wordt uitgedrukt in eenheden van de lettergrootte. Bij grotere blokgrootte gelden de generatiegrootten in de tabel hierboven niet meer en moeten deze door proberen opnieuw vastgesteld worden.

4. Maak een print via de pdf-printer. Klik op het print-symbool bovenaan het scherm. U krijgt dan een Print-scherm te zien waarin als een van de printers staat PDF reDirect v2. Selecteer deze printer door deze met de muis aan te klikken. Klik vervolgens op Preferences.

U krijgt nu een scherm Printing preferences. Stel hier de gewenste printrichting in (Portrait of Landscape) en klik daarna op Advanced.

U krijgt nu een scherm Pro Advanced Options. Kies daarin het gewenste papierformaat op grond van de tabel in punt 3 hierboven. (Schuif de schuifbalk omhoog om ook A0 te zien). Sluit dit scherm af met OK, sluit ook het Printing preferences-scherm dat u nu weer te zien krijgt af met OK en klik op Afdrukken.

U krijgt nu een scherm te zien als hieronder afgebeeld. Kies in het Folders-gedeelte de map waarin u het aan te maken pdf-bestand wilt opslaan. Vervang in het "PDF output filename"-gedeelte eventueel de naam door een meer betekenisvolle naam van het bestand. Zet een vinkje bij "View in PDF Reader after saving". Klik vervolgens op Save. Als er al een bestand met de opgegeven naam in de gekozen map staat krijgt u een vraag of u dit bestand wilt vervangen (overwrite). Daarna verschijnt het aangemaakte pdf-bestand in uw pdf-programma (mits aanwezig). Doorgaans is dit Adobe Acrobat Reader. Controleer of het bestand er goed en volledig uitziet. Sluit daarna uw pdf-programma en klik in het pdf-redirect-scherm op Exit.

 

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken. Het in het vorige punt gemaakte pdf-bestand kunt u op een usb-stick zetten en daarmee naar een drukker of kopieerwinkel gaan. Hier kunt u dit bestand af laten drukken.

Groep 3

Sjablonen: Vooroudercirkels, Voorouderschema, Vooroudertijdlijn

Het afdrukken bestaat uit de volgende stappen:

1. Maak het overzicht en maak een A4-afdruk op uw printer

2. Ga hiermee naar een drukker en vergroot de A4-afdruk op een kopieerapparaat tot het gewenste papierformaat

Groep 4

Sjablonen: Voorouderboom, Voorouderdas, Voorouderrad, Voorouderwaaier

Het afdrukken bestaat uit de volgende stappen:

1. Installeer een PDF-printer (eenmalig)

2. Installeer het programma Inkscape (eenmalig)

3. Maak het overzicht; na afloop staat er in de uitvoermap een svg-bestand

4. Start het programma Inkscape, open hierin het zojuist aangemaakte svg-bestand en sla het op als pdf-bestand

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken en vergroten

Hieronder wordt elke stap in detail uitgelegd.

1. Installeer een PDF-printer (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd). Download en installeer de pdf-printer PDF reDirect, via http://www.exp-systems.com/. Klik op het groene blokje "Download", klik dan op Download in de eerste rij van de groene kolom PDF Redirect en dan nog een keer op Download now en volg de installatie-instructies.

 

2. Installeer Inkscape (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd). Download en installeer dit programma via de volgende link: http://www.inkscape.org/. Klik op Download, Windows installation, daarna op Installer en twee keer op Run, zie de afbeeldingen hieronder. Volg daarna de installatie-aanwijzingen op het scherm.

3. Maak het overzicht; na afloop staat er in de uitvoermap een svg-bestand. Dit hebt u nodig in de volgende stap. De onderstaande tabel geeft per sjabloon de naam van het svg-bestand; de X in de naam geeft het gekozen aantal generaties aan.

Sjabloonsvg-bestand
VoorouderboomvbXgen.svg
Voorouderdasvoorouderdas.svg
Voorouderradvoorouderrad.svg
Voorouderwaaiervw0X.svg

4. Start het programma Inkscape, open hierin het zojuist aangemaakte svg-bestand en sla het op als pdf-bestand: Klik op File --> Open, zoek het svg-bestand op en klik op Open. De afbeelding wordt nu op het scherm getoond.

Klik op File --> Save as..., kies als bestandstype Portable Document Format (*.pdf), vul een bestandsnaam in, b.v. in het geval van Voorouderwaaier vw05.pdf en klik op Save. Klik in het scherm Portable Document Format op OK. Als de bestandsnaam al bestaat wordt gevraagd of deze vervangen mag worden. Kies Replace als dit het geval is. Dit bestand wordt nu in de overzichtsmap opgeslagen.

 

Sluit het programma Inkscape; klik bij de onderstaande afbeelding op Close without saving.

 

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken. Het in het vorige punt gemaakte pdf-bestand kunt u op een usb-stick zetten en daarmee naar een drukker of kopieerwinkel gaan. Hier kunt u dit bestand af laten drukken en eventueel laten vergroten.

Groep 5

Sjablonen: Familiecirkel, Fotostamboom, Nageslachtcirkel

Het afdrukken bestaat uit de volgende stappen:

1. Installeer een PDF-printer (eenmalig)

2. Installeer het programma Inkscape (eenmalig)

3. Start het sjabloon en kies via het menu de juiste instellingen voor het gewenste papierformaat

4. Start het programma Inkscape, open hierin het zojuist aangemaakte svg-bestand en sla het op als pdf-bestand

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken

Hieronder wordt elke stap in detail uitgelegd.

1. Installeer een PDF-printer (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd). Download en installeer de pdf-printer PDF reDirect, via http://www.exp-systems.com/. Klik op het groene blokje "Download", klik dan op Download in de eerste rij van de groene kolom PDF Redirect en dan nog een keer op Download now en volg de installatie-instructies.

 

2. Installeer Inkscape (deze stap moet eenmalig worden uitgevoerd). Download en installeer dit programma via de volgende link: http://www.inkscape.org/. Klik op Download, Windows installation, daarna op Installer en twee keer op Run, zie de afbeeldingen hieronder. Volg daarna de installatie-aanwijzingen op het scherm.

3. Start het sjabloon en kies via het menu de juiste instellingen voor het gewenste papierformaat. Kies in het eerste menu voor Instellingen aanpassen. Vink in het volgende menu aan: Verander parameterwaarden .... en kies ervoor, via Verander weergave infoschermen, om de infoschermen niet weer te geven.

In het volgende scherm (parameters) moet in geval van de cirkel-sjablonen hier de juiste waarde worden ingevuld in de velden Venster - breedte en Venster - hoogte. De in te vullen waarde hangt af van de uiteindelijk gewenste papiergrootte zie de volgende tabel. Ook moet hier, voor alle sjablonen in deze groep, het gewenste aantal generaties worden ingesteld.

PapiergrootteVenster - breedte en -hoogte
A4730
A31040
A21470
A12080
A02940

 

Het sjabloon wordt nu uitgevoerd (klik op Ja bij de vraag naar ActiveX Control) en de uitvoer verschijnt op het scherm. In de uitvoermap komt een svg-bestand te staan met als naam achternaam_voornaam_codeinte.svg, corresponderend met achternaam, voornaam en interne codenummer van de door u gekozen hoofdpersoon. Dit bestand hebt u nodig in de volgende stap.

4. Start het programma Inkscape, open hierin het zojuist aangemaakte svg-bestand en sla het op als pdf-bestand: Klik op File --> Open, zoek het svg-bestand op en klik op Open. De afbeelding wordt nu op het scherm getoond.

Klik op File --> Save as..., kies als bestandstype Portable Document Format (*.pdf), vul een bestandsnaam in eindigend op .pdf en klik op Save. Klik in het scherm Portable Document Format op OK. Als de bestandsnaam al bestaat wordt gevraagd of deze vervangen mag worden. Kies Replace als dit het geval is. Dit bestand wordt nu in de overzichtsmap opgeslagen.

 

Sluit het programma Inkscape; klik bij de onderstaande afbeelding op Close without saving.

 

5. Laat het gemaakte pdf-bestand door een drukker afdrukken. Het in het vorige punt gemaakte pdf-bestand kunt u op een usb-stick zetten en daarmee naar een drukker of kopieerwinkel gaan. Hier kunt u dit bestand af laten drukken.

Diversen

1. In het voorgaande is uitgelegd hoe een pdf-bestand op groter dan A4-formaat gemaakt kan worden om dit vervolgens bij een drukker of kopieerwinkel te laten afdrukken op dit grotere formaat. Er is echter ook een mogelijkheid om een groot-formaat pdf-bestand af te drukken op een A4-printer, opgesplitst in een aantal pagina's die vervolgens handmatig aan elkaar geplakt kunnen worden tot het grotere geheel. Open hiertoe het pdf-bestand met Adobe Acrobat Reader en kies voor Bestand, Afdrukken. Kies vervolgens bij Pagina vergroten / verkleinen & verwerken voor Poster, vul desgewenst de overlap in en klik vervolgens op Afdrukken.

2. In sommige gevallen is zelfs A0 nog te klein om het hele overzicht op één pagina weer te geven. Dit geldt met name voor de sjablonen ParenteelVerticaal en KwartierstaatVerticaal die al snel te breed kunnen worden. In dat geval kan afdrukken op een plotter die uitvoer op één vel van enkele meters kan produceren uitkomst bieden. Kies hiertoe bij het printen naar pdf-bestand voor papiergrootte Postscript Custom Page Size en vul vervolgens de gewenste papierhoogte en -breedte in.